زنان سرزمین من اینگونه هستند!

در بحبوحه اعتراضات و تظاهرات در کشورمان، علیه حجاب اجباری و عملکرد ددمنشانه گشت ارشاد، حاکمیت فرصت طلبانه دیوار نگاره ای از چهره زنان میهنمان، بنام «زنان سرزمین من/ بانوان مفاخر ایرانی» در میدان ولی عصر رونمایی کرده که همه زنان را با روسری نشان می دهد، در این نگاره ها همه زنان را فارغ از باور آنان، با روسری هایی نشان می‌دهد که جامعه از ابتدا معترض به آن بوده و امروز با ورود نسل جوان در اعتراض به آن، گرافیست، مجتبی حسن زاده بدون توجه به خواست  امروزیت جامعه و این زنان ‌همه را با روسری و مقنعه و چادر کنار هم چیده است، چیده مانی غیر واقعی! همین یک الی دو هفته پیش بود که خانم فاطمه معتمد آریا بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شد، آیا مریم میرزاخانی باور به حجاب داشت؟ پروین اعتصامی و سیمین دانشور و ایران درودی محجبه بودند؟ آیا اگر در کشور آزادی حجاب اختیاری وجود داشت، پوشش  این زنان، اینگونه بود؟ آیا شأن و منزلت زن ایرانی در گرو روسری است؟

 
 
  
 
به دنبال درخواست تعدادی از چهره‌های برجسته هنری و ورزشی برای برداشتن تصویرخود از دیوارنگاره «زنان سرزمین من» پس از یک روز این دیوارنگار از میدان ولیعصر برچیده شد. 
 
بخش: 

افزودن نظر جدید