فریاد دادخواهی افغانستانی ها در وین

فریاد دادخواهی افغانستانی ها در وین

براستی که این یک تظاهرات عادی نبود، فریاد دادخواهی تبعیدی ها و مهاجرین افغانستانی در وین بود که برای ابراز  مظلومیت قوم هزاره و مدد جویی از تمام انسان ها بر می خاست.

روز یکشنبه ۱۶ اکتبر، در کنار کلیسای مرکزی شهر وین، در حدود  ۷۰۰ نفر از مردم افغانستان از ساعت ۱۵ تا  ۲۰  در این تظاهرات شرکت کردند. پردۀ عریضی با تصاویری از ۵۶  کودک دانش آموز دختر کشته شده، در سپتامبر ۲۰۲۲، در مرکز آموزش کاج در غرب کابل، جنایت طالبان علیه هزاره ها را در معرض دید و قضاوت همگان گذارده بود.  و پلاکارت هایی با نوشتار هایی نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید، در دست شرگت کنندگان بود. 

سخنرانان چندی از میان زنان و مردان افغانستانی ظلم رفته بر هزاره ها را به زبان های فارسی، آلمانی و انگلیسی افشا کردند. و یکی از سخنرانان پیمودن مسافت تا دادگاه لاهه در دنهاخ هلند را مطرح کرد. و از تمام افغانستانی ها در تمام جهان خواست با بر پایی تظاهرات، جنایت های طالبان در مورد هزاره ها در افغانستان را افشا کنند و بیاری هموطنان هزاره خود بشتابند. 

در قطعنامه کمپین جهانی افغانستانی ها، نسبت به نسل کشی هزاره ها در افغانستان، با تاریخ ۸  اکتبر ۲۰۲۲ از سازمان ملل و مجامع جهانی خواسته شده بود:

که حملات هدفمند طالبان علیه هزاره ها را به عنوان مصداق جنایت و نسل کشی به رسمیت بشناسند،

و کمسیون تحقیق تشکیل داده و کار خود را در اسرع وقت شروع کند.

و از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا که در مورد افغانستان دخیل هستند خواسته شده بود که اقدامات و تدابیر فوری برای ایجاد یک سیستم حفاظتی در مورد قربانیان و بازماندگان اتخاذ نمایند.

از دادگاه جنایی بین المللی خواهان تحقیق در مورد نسل کشی هزاره ها و تعقیب عدلی و مجازات مرتکبین به جنایت ها شده بودند.

و نهایتا از جامعه جهانی و کشورهای پناهنده پذیر خواسته شده بود تا اسکان هزاره ها را در اولویت قرار دهند. 

آنان واقف بودند که هدف گیری زنان و دختران و کودکان دختر هزاره که علاقه وافری به کسب علم و دانش دارند برای خانه نشین کردن زنان و دختران افغانستان و فلج نیمی از افغانستان است.

هدف طالبان کشتار و بی وطن کردن هزاره هاست

هدف طالبان خانه نشین کردن زنان

اشاعه بی شعوری در راستای سیاست های آمریکاست

Women’s Power

 

 

منبع: 
womens-power.farah-notash.com

افزودن نظر جدید