خطر سوریه ای کردن ایران!

هشدار                              
آنچه که امروز در سرزمینمان جاریست نه خیزش است ، نه جنبش و نه انقلاب ، بلکه زمینه سازی سوریه ای کردن ایران ماست                          
تاریخ این سرزمین نشان داده که هرزمان قدرت سیاسی در ایران سقوط کرد یا تضعیف شد ، قومی گرائی و تجزیه طلبی اولین و مهمترین خطراتی بوده اند که دامن ایران را گرفته اند ، وحدت ملی و سرزمینی اولین و مهمترین اصلی هست که هر ایرانی باید آنرا در سرلوحه تلاشهای خود قرار دهد ، کسی در کشورهائی چون لیبی ، سوریه ، سومالی ، سودان ، افغانستان و عراق همان کشورهائی که غرب به کمک اسرائیل و عربستان در صدد ایجاد " خاورمیانه جدید "بودند و به این بهانه آن جوامع را به خاک و خون کشیدند ، دنبال موضوعاتی چون حقوق زن ، حقوق طبقه کارگر ، حقوق کودک و.....اصلآ نمیگردد چرا که اساس ، بنیاد و پایداری این جوامع بعنوان اصلی ترین موضوع یا وجود ندارد ویا در خطر است واز همین رو موضوعات دیگر جنبی یا اهمیتی ندارند ، این یک قاعده اساسی و غیر قابل تردید هست .کسانی که این امر را نمیفهمند سیاست و منافع ملی کشورها را نفهمیده اند .

و اما در مورد تحولات کشور ما ، جنبش دمکراتیکی که با جانباختن دخت ایران " مهسا امینی " آغاز شد و با سرعت اقشار متوسط و مدرن جامعه را دربر گرفت و میرفت تا با حمایت از سوی بخشهای قابل توجهی از قدرت سیاسی ، بنیادگرایان و بخش سخت قدرت سیاسی را بخصوص در مورد حقوق تضییق شده زنان به عقب نشینی وادارد و در این رابطه حداقل در مورد حجاب اولین عقب نشینی ها مشاهده شد، با بخشونت کشیده شدن عملآ بخطر افتاده است و این در حالیست که ما در ارتباط با مبارزات بازنشستگان یا معلمین و قبل تر از آن در ارتباط با مبارزات کارگران هفت تپه شاهد بودیم که میتوان حکومت جمهوری اسلامی را بنابدلایل مختلف از جمله اینکه این حکومت از درون انقلاب درآمده و هنوز از پایه اجتماعی مشخصی برخوردار است و تحت تاثیر این پایه های اجتماعی قرار دارد و عمل میکند ، به عقب نشینی واداشت.

اما این امر مطلوب دشمنان این سرزمین نبوده و نیست ، این روند با توطئه های غرب ، صهیونیزم و عربستان سعودی و بخصوص از سوی بلندگوهای فارسی زبان این کشورها از یکسو و سرسختی های اولیه جمهوری اسلامی و مقاومت در مقابل خواستهای دمکراتیک و بحق مردم ، بخصوص زنان و اقدامات نابخرانه نظیر آنچه که در زاهدان رخ داد، بخطرافتاده است و حاکمیت ملی و وحدت سرزمینی ایران را به چالش کشیده است . دشمنان ایران با سوء استفاده از شرایط بوجود آمده بطور آشکار علیه سرزمینمان در حال توطئه اند . در آغاز این جنبش دولت فاسد جمهوری آذربایجان با همکاری اسرائیل و ترکیه آشکارا درصدد تعرض به استان جنوبی ارمنستان و قطع رابطه زمینی بین ایران و ارمنستان برآمد که خوشبختانه با واکنش سریع جمهوری اسلامی و ایجاد کنسولگری در استان سیونیک و مانور نظامی در منطقه مرزی ایران با ارمنستان برای اولین بار نشان داد که اینبار منافع ایران را درست تشخیص داده است ولی خطر همچنان باقیست . در غرب ایران نیز حضور آشکار نیروهای امریکائی و اسرائیلی در اردوگاهها و کمپ های احزاب کرد ازجمله " حزب آزادی کردستان " که اخیرآ گزارش مفصلی از آن توسط بنگاه خبر پراکنی " سی ان ان " پخش شد ، همراه با افزایش تحرکات نظامی آنها در کردستان ایران و اقدام تروریستی داعش که طبعآ از این پس بیشتر شاهد چنین توطئه های تروریستی از این دست خواهیم بود ، همه و همه گواه براین امر دارد که امروز خطر بروز تشنج آفرینی های نظامی در داخل مرزهای ایران کاملآ جدیست و دشمنان ایران در صدد صدور جنگ داخلی به داخل مرزهای ایرانند ، لذا ما ایرانیان باید بیشتر از هرزمان دیگری با بلوغ ، هشیاری و میهن دوستی با اوضاع و شرایط حاضردرکشورمان برخورد کنیم و با پرهیز از خشونت با یکدیگر به گفتگو بنشینیم ، دشمن در کمین است

افزودن نظر جدید