به مناسبت روز جهانی «منع خشونت علیه زنان»-مصاحبه با رفیق پروین همتی سخنگوی سازمان

خشونت علیه زنان مانع تحقق برابری، توسعه و صلح است.
خشونت علیه زنان، حقوق و آزادی‌های بنیادی آنان را نقض می کند.
فرصت ها برای رسیدن زنان به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه؛ از جمله با خشونت مداوم و رایج محدود می شود.
کشورها باید خشونت علیه زنان را محکوم کنند.
(بخشی از قطعنامه بین المللی منع خشونت علیه زنان)
گروه تبلیغات و مجازی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به منظور پاسداشت و بزرگداشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۴ آذر۱۴۰۱ مجموعه مصاحبه هایی با رفقای فعال چپ و نیز فعال در حوزه زنان انجام داده که به سمع و نظرتان می رسانیم:
۱-رفیق پروین همتی، عضو هیئت سیاسی-اجرایی و سخنگوی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲-رفیق شهناز عضدانلو، دانش‌آموخته حقوق و فعال در حوزه زنان.
۳-رفیق ملیحه محمدی، فعال و تحلیل‌گر سیاسی چپ.
۴- رفیق راحله طارانی، فعال چپ، روانشناس و فعال رسانه‌ای.
۵-رفیق شعله زمینی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان.

گروه کار تبلیغات و مجازی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

معرفی مصاحبه‌شوندگان:مصاحبه با رفیق پروین همتی ، عضو هیئت سیاسی - اجرایی و سخنگوی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 

 

 


 

افزودن نظر جدید