جنبش زن، زندگی، آزادی در سالگرد آبان ۹۸

شنبه‌های «گفتگو و تبادل‌نظر» سلسله جلساتی است که سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای آشنایی و گفتگو میان صاحب‌نظران از گرایش‌های گوناگون، برگزار می‌نماید.

در جلسهٔ روز ۱۲۳ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ نوامبر۲۰۲۲ رفیق گودرز اقتداری از اعضای هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و آقای رضا علیجانی، فعال سیاسی و خبرنگار برجسته شرکت داشتند.

 

رفیق گودرز اقتداری:

 رفیق گودرز اقتداری، صوتی


آقای رضا علیجانی:


آقای رضا علیجانی، صوتی


افزودن نظر جدید