فصلنامه ی مُروا – شماره ۱۳ – تابستان و پاییز ۲۰۲۲

فهرست مطالب:

یک - پیش گفتار:
امیدوارتر از پیش به فردای خود می نگرند/امید اقدمی و علی صمد

دو -
کتابچه‌ای دانشگاهی برای تحقیق در باره توسعه‌ی پایدار و دراز مدت ایران*/پویا آزادی دانشگاه استنفورد/متین میر رمضانی دانشگاه استنفورد/محسن مسگران دپارتمان علوم گیاهی دانشگاه کالیفرنیا، دیویس/مترجم حسین غبرایی

سه - خروج نیروهای متخصص از ایران در حد فاجعه اقتصادی و انسانی /مصاحبه امید اقدمی با دکتر سعید پیوندی (جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن – فرانسه)

چهار - فرار مغزها از کردستان/فرخ نعمت پور

پنج - مهاجرت یا فرار مغزها/دکتر رضوان مقدم

شش - مهاجرت می‌تواند خلاقیت را در عده‌ای بارور کند و در عده‌ای بخشکاند/مصاحبه امید اقدمی با خانم دکتر پری عیسی زاده

هفت - مهاجرت، مهاجر/دکتر حسن نادری

هشت - خروج سرمایه/دکتر رضا قرشی
استاد اقتصاد سیاسی

نه -
فرار مغزها و سرمایه های انسانی/مصاحبه علی صمد با دکتر حسن مکارمی، روانکاو بالینی و پژوهشگر

ده - نگاه آماری به خروج نيروی انسانی و سرمايه از کشور/بهروز خليق

یازده - فرار مغزها از مناطق اتنیکی کشور به خارج از کشور و مناطق مرکزی کشور!
علت مضاعفی در عدم توسعه‌‎یافتگی و عقب نگاه داشتن این مناطق!/وهاب انصاری


دوازده - تراژدی فرار مغزها از یک طرف و پتانسیل مهاجرت معکوس برای تولید تکنولوژی پس از گذار از جمهوری اسلامی/دکتر کوروش پارسا

سیزده - فرار مغزهایا پرواز سرمایه انسانی/دکتر گودرز اقتداری
چهارده- مهاجرت و مسائل مربوط به آن در جهان/ علی صمد

 

 

 

 

افزودن نظر جدید