در این سه روز نیز دوشادوش ارادهٔ مبارزاتی جنبش مردم ایستاده‌ایم!

در ادامهٔ جنبش «زن، زندگی، آزادی» نهادهای صنفی وشهروندی بسیاری هم‌میهنان  را در سراسر ایران دعوت کرد‌ه‌اند در آستانۀ فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو، در روز‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به اعتراض و اعتصاب‌های سراسری برخیزند. مضمون این فراخوان‌ها ضمن تاکید بر ایستادگی بر خواسته‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی!» اعتراض به سرکوب سه‌ماه‌و‌نیمهٔ گذشته را نیز در بر می‌گیرد. این فراخوان‌ها حمایت وسیع تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های گوناگون در سراسر ایران را نیز به همراه دارد.

سازمان ما که  از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی!» همراه و هم‌دوش مردم بر مطالبه‌محوری و خشونت‌پرهیزی آن تاکید ویژه داشته، همراهی و هم‌گامی و درهم‌تنیدگی جنبش‌های زنان، دانشجویی، ملی-قومی، کارگری، فرهنگیان، بازنشستگان و همین‌طور نهادهای صنفی معلمان، کارگران، استادان، هنرمندان و دیگر طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی در اعتراضات سراسری اخیر را لازمهٔ تحمیل خواست‌های برحق مردم آزادهٔ ایران بر حکومت استبدادی ولایی می‌داند که تبلور آن در یک نافرمانی مدنی، گامی به پیش در رسیدن به خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ مردم میهن‌مان خواهد بود.

هم‌زمان با این فراخوان‌ها، مسئولان نظام جمهوری اسلامی در اظهارات گوناگون به صورت غیررسمی و به طور حاشیه‌ای و گاه تلویحی پایان موجودیت گشت ارشاد را مطرح کرده‌اند. هرچند تن دادن حکومت به تحمیل ارادهٔ مردم در این مورد، با سطح خواسته‌های فراروییدهٔ جنبش جاری متناسب نیست و با این که برای تحمیل این خواست هزینهٔ سنگینی به  مردم و میهن ما تحمیل شده است، اما دست‌آوردی است برای جنبش «زن‌، زندگی آزادی!» که سه ماه و نیم است بسیاری از زنانش گیسو بر باد داده به خیابان می‌روند و چهرۀ شهرهای ایران را با نافرمانی مدنی‌ و مبارزات جانانهٔ خود تغییر داده‌اند.

حکومتی که تا کنون جز سرکوب شدید پاسخی به معترضین نداشته، بسیار دیرتر از آن‌چه که باید، آن هم به طور غیررسمی، تن به این خواست کوچک داده است. در حالی که خواست‌های امروز جنبش مردم بسیار فراتر از پایان گشت ارشاد رفته‌اند. در عین حال تحمیل همین خواست کوچک به حکومتی که بحران‌های چندلایه سراپایش را در هم پیچانده است، نشان از آن دارد که امکان غلبهٔ چشم‌گیر و تاریخی جنبش خشونت‌پرهیز و مطالبه‌محور مردم در وادار کردن حکومت به دست برداشتن از سرکوب و تأمین خواست‌های برحق ایرانیان قابل تحقق است.

اعتصاب سه روزه‌‌ای که از امروز آغاز شده است، یکی از خشونت‌پرهیز‌ترین شیوه‌های مبارزه و اعتراض است که در نخستین گام خود می‌تواند بر خواست‌هایی چون لغو حجاب اجباری پای‌ بفشارد. هم‌چنین بر آزادی همۀ زندانیان سیاسی و از جمله دستگیرشدگان اعتراض‌های اخیر تاکید کند که نوجوانان و کودکان زیر۱۸ و حتی ۱۶ سالۀ بسیاری در میان آنان حضور دارند و در شرایط بسیار نگران کننده‌ای به سر می‌برند. تشکیل کمیتهٔ حقیت‌یاب مستقل مردمی که آماری واقعی از تعداد جان‌باختگان و چگونگی قتل‌شان به دست بدهد، یکی دیگر از خواست‌هایی است که در این مرحله می‌توان بر آن انگشت گذاشت؛ ضمن این‌که دانشجویان ماه‌هاست پیگیرانه بر خواست بازگرداندن دانشجویان و استادان تعلیقی و محروم از تحصیل و تدریس به دانشگاه‌ها ایستاده‌اند.

سازمان ما در حین تاکید بر لزوم طرح این خواست‌ها ، آن‌ها را فقط بخشی از مطالبات جنبش اخیر می‌داند. ما  در کنار هم‌میهنان‌مان در پی‌گیری مطالبات برحق‌شان و رسیدن به ایرانی آزاد و آباد هم‌راه و هم‌گام‌‌ایم.

مبارزهٔ جنبش‌های درهم‌تنیدهٔ اجتماعی رمزواژهٔ تحمیل خواست‌های مردم بر استبداد است!
در این مبارزهٔ پیگیر و فرخنده ما فداییان خلق ایران دوشادوش و در کنار مردم آزادهٔ ایران ایستاده‌ایم!

پروین همتی، سخن‌گوی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید