تشکیل جبهه اتحاد ملی (جام) - در همراهی با پیشنهاد کیوان صمیمی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ یکشنبه ۱۸ دی  ۱۴۰۱   ساعت ۹  شب ایران

موضوع: 

تشکیل جبهه اتحاد ملی (جام) - در همراهی با پیشنهاد کیوان صمیمی 

میهمان: بهزاد کاظمی ، فعال سیاسی سوسیالیست - ساکن ایران  

لینک:

https://t.me/+YNxze2Z5-E05NWFh

سوالات مطرح شده در جلسه تلگرامی با بهزاد کاظمی   

 • جبهه اتحاد ملی پیشنهادی دامنه گستردگیش تا کجا خواهد بود؟ آیا فقط گروهای چپ و جمهوری خواه و ملی رو در بر خواهد گرفت یا شورای مقاومت و مجاهدین و مشروطه خواهان و اصلاح طلب های داخل ایران رو هم در بر خواهد داشت؟
 • آیا جبهه اتحاد ملی توان ایجاد و تشکیل دولت گذار رو با حضور شخصیت های ملی و مترقی در داخل و خارج از کشور را خواهد داشت؟ چه گروه ها و شخصیت هایی در این دولت گذار به نظر شما باید حضور داشته باشند؟
 • شما چه نقشی را برای آقای حامد اسماعیلیون در این اتحاد میبینید؟ ایشون در آخرین مصاحبه اشون به صراحت اعلام کردند که جمهوری خواه هستند ایا اکر ایشون به عنوان فعال سیاسی وارد میدان بشوند میشود در این اتحاد از وجودایشون بهره برد؟
 • اتحاد برای هدفهای نهایی مثل گذار از حاکمیت و اینکه بعدش برای روی کار آمدن چه حکومتی تلاش شود کمی غیر عملی به نظر می رسد چون همه که صادق نیستند-  مثلا الان رضا پهلوی هم ادعا میکند که جمهوری خواه است - به نظر من گروهها باید با هم ابتدا کارهای مشترکی ایده های مشترکی را پیش ببرند و در عمل همدیگر را بسنجند - مثلا اگر یک گروه اتحاد ملی برای آزادی زندانیان سیاسی شکل بگیرد یا یک گروه اتحاد ملی علیه حکم اعدام شکل بگیرد یا یک اتحاد ملی علیه حجاب اجباری ابتدا شکل بگیرد می توان در عمل دید هر کسی و هر گروهی واقعا چه روشهایی را در پیش می گیرد چقدر به دمکراسی و خرد جمعی پایبندی دارد - در غیر این صورت امکان اینکه یک اتحاد ملی برای اهداف کلی داشته باشیم بسیار شکننده خواهد بود و غیر قابل اعتماد شما اینطور فکر نمی کنید ؟ فکر نمیکنید که باید ابتدا تجربه مشترکی شکل بگیرد و همه در عمل ارزیابی شوند ؟
 • شما مبنای اتحاد ملی را بر حول منافع ملی قرار می‌دهید. ولی منافع ملی مبحثی است مبهم و با تعاریف و تفاسیر گوناگون.
 • بطور مثال بعضی ها  داشتن انرژی هسته ای و یا حضور و نفوذ  نظامی ایرانی در منطقه را به نفع منافع ملی ایرانیان  می‌دانند ولی خود همین مسئله باعث مناقشات منطقه ای و بین‌المللی  وتحریمهای کمرشکنی شده است که شالوده اقتصاد ایران   و امنیت ملی و اجتماعی     را به مرز نابودی و ویرانی  رسانده و معیشت مردم را تقریبا فلج کرده است.     سوال:
  • 1- شما منافع ملی را چگونه تعریف میکنید و آزادی های فردی و اجتماعی  و عدالت  چه جایگاهی در تفسیر شما دارند؟
  • 2_ آیا تعاریف و تعابیر متفاوت از منافع ملی باعث افتراق نمی‌شود؟
  • 3_چگونه می‌توانیم روشن کنیم که چه کسی یا کسانی منافع ملی را تشخیص داده و تعیین می کنند؟
 • با درود به مهمان محترم و آرزوی سلامتی برای آقای کیوان صمیمی- سوال اول_آیا ایده تشکیل ((جبهه اتحاد ملی)) شباهت به شعار اصلی حزب توده ایران که همانا،ایجاد جبهه متحد از همه نیروهای دموکراتیک برای طرد رژیم ولایت فقیه حول ۳ محور:
  • الف)محو کامل رژیم ولایت فقیه از سپهر سیاسی کشور
  • ب)توقف کامل برنامه های نئولیبرالی از حیات اقتصادی کشور
  • ج)حفظ تمامیت ارضی و مخالفت قاطع با دخالت دول بیگانه در مسائل ایران ندارد؟
 • سوال دوم_ با توجه به توازن قوای موجود در مخالفین ج.ا،در صورت سقوط ج.ا، آیا کشور به دست نیروهای مافوق راست و وابسته به امپریالیسم نمی افتد؟ در این صورت آیا بهتر نیست به جای طرح شعار براندازی به شعارهای مطالبه محور مثلا ،اجرای بلاتنازع قانون اساسی و اجرای بندهای مسکوت آن مثل(( آزادی احزاب و سندیکا ها ))پرداخت و حکومت رو به عقب نشینی واداشت؟
 • در حال حاضر چند جبهه داخل و خارج داریم که هنوز نتوانسته هیچ کاری بکنند
 • هفت شهر عشق را عطار گشت
 • شما هنوز اندر خم یک بیراه هستید - واقعا" بیلان بدهید. چرا اینقدر متفرق هستید؟
 •  هرامتیازی بخواهید بگیرید بدون جبهه واحد ضد دیکتاتوری امکان پذیر نیست.
 • اگر بخواهیم یکی از اعضای تشکیل دهنده‌ی جام را "اتحاد چپ " بدانیم این اتحاد چپ شامل چه گروه‌هایی خواهد بود؟
 • شما اتحاد ملی را موکول میکنید بر تشخیص منافع ملی  بر اساس انتخاب مردم و یا نمایندگان واقعی آنها.
 • درحالیکه در شرایط کنونی این انتخاب و تشخیص منافع  ملی از سوی مردم سلب شده است.
 • در حال حاضر بفرمایید مردم و نمایندگان آنها در قالب احزاب و وگروهها حول چه محورهایی می‌توانند برای گذار از شرایط کنونی متحدالشکل عمل کنند.
 • در شرایط فعلی کشور چگونه می‌توان نیروهای دموکراتیک و چپ رو در قالب تشکل‌های مستقل و آزاد سازماندهی کرد؟
 • پس ‌از‌سقوط‌ جمهوری‌اسلامی ‌بیشترین‌ احتمال‌ این ‌است ‌‌که ‌حکومت ‌جایگزین ‌ایران‌ از‌دوست‌غرب‌خواهد‌بود. بنابراین ‌غرب خواهان ‌ایران ‌یک ‌پارچه‌ و‌ دوست ‌خود‌ خواهد ‌بود ‌تا‌ علیه ‌قطب ‌چین ‌و‌روسیه‌ به‌کارش‌ آید
 • نظر شما‌ دراین ‌مورد‌ چیست.؟
 • گرچه بسیار دیر بفکر ایجاد اتحاد ملی یا جبهه متحد افتادیم اما در شرایط کنونی ایران تشکیل یک چنین اتحادی بطور علنی ممکن است؟
 • بادرودرفیق بهزادباتوجه به اینکه جبهه ازاتحاد احزاب تشکیل میشود،کدام احزاب وسازمانها (جام)را تشکیل خواهند داد؟
 • آیا بنظر شما اپوزوسیون مترقی و مردمی ج.ا از کنار میرحسین موسوی با بی تفاوتی رد نمیشود؟
 • آیا میتوان بنا به مقاومت جانانه ای که این فرد در مقام یک رجل سیاسی از خود نشان داده به وی به چشم محور شکل گیری جبهه متحدی از همه نیروهای دموکراتیک و مردمی نگریست؟ جبهه متحد که توامان که با استبداد ج.ا مبارزه میکند با اپوزوسیون امپریالیستی نیز مبارزه میکند ؟
 • یک معضل برای اتحاد ها به نظر من این است که بعضی ها یک دیوار چین بین اصلاحات و انقلاب می بینند در صورتی که میشود برای هر دو تلاش کرد و مرز بین رفرم و انقلاب یک مرز تصنعی است و آنچه تعیین میکند کدام نتیجه خواهد داد شرایط عینی جامعه است نه تصمیم گیری نیروهای اپوزیسیون . نظر شما در این مورد چیست ؟ ضمن اینکه ما از اصلاحات دوم خردادی صحبت نمیکنیم و منظورمان اصلاحات به منظور عقب راندن رژیم با نیروی توده های متحد است
 • چطور می شود این جبهه اتحاد ملی را عملی کرد یعنی قدمهای بیشتری برایش برداشت منظورم این است که اگر کسانی علاقمند به پیوستن به این اتحاد باشند چه باید بکنند ؟ و دگر اینکه اگر پذیرفتید که اول باید در یک زمینه های مشخصی مثل آزادی زندانیان سیاسی و ... باید همراهی شود قدم اول یا حرکت اول چه خواهد بود ؟
 • طبق نظر مرحوم رئیس دانا نه با ارتجاع داخلی نه ارتجاع خارجی نباید کار کرد پس یک جبهه مردمی باید تشکیل داد نظرشما چیست؟

 

افزودن نظر جدید