پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - 9 فوریه 2023

یادداشت

بحث بر سر دین زدایی نیست, بحث بر سر جدایی دین از دولت است

رضا کاویانی

در واقع باید تاکید کرد مردم کشور ما پس از سال های تحمل داغ و درفش حکومتی, به این نتیجه رسیده اند که نه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است و نه دین اسلام رفورم پذیر می باشد. و صحنه منازعه ملت و دولت نیز, گویا.همین امر است و هر آن چه که به تجربیات جنبش افزوده می شود, منطق جمعی جامعه هم به این نکته نزدیک...

بیانیه‌ها

در سال‌گرد روی‌داد حماسی سیاهکل: «یک پا ننیهم قدمی به عقب!»

پیام هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

جنبش فداییان خلق ایران میراث‌دار جنبش عدالت‌خواهی تاریخی در سرزمین ما و رزم مبارزان و مبارزات نیروهای چپ سوسیالیستی است که از اوان راه‌یابی به میهن ما تحت تعقیب، دستگیری، سرکوب، شکنجه و کشتار حکومت استبدادی دو شاه مشروطه‌ستیز بودند. نبرد نیروهای چپ در تمامی این بیش از یک قرن در میهن ما بلاوقفه...

از پیام میرحسین موسوی در راستای تأمین ارادهٔ ‌آزاد و برابرحقوق مردم حمایت می‌کنیم!

اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بیانیۀ آقای موسوی بر خلاف پروژه‌های رهبرسازی از خارج، یک رهیافت کاملاً داخلی و ایرانی است و بر نیروی مردم و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» استوار است. ما پیام و طرح کلی آقای میرحسین موسوی در این برهۀ حساس از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در میهن را هم‌راستا با سیاست‌ها و راهبردهای خود یافته...

پهجاه‌ودومین سالگرد ۱۹ بهمن

میهن ما در پنجاه‌ودومین سال فعالیت فدايیان خلق شاهد برآمد گسترده‌ترین و امیدبخش‌ترین جنبش‌های آزادی‌خواه ولایت‌شکن نسل‌های نوین و ترقی‌خواه مردم ایران است.

بی فردایی

 

بی فردایی

 

ای که هر انسان بنالد از ستم های شما

گم شو از پهنای قدرت، اُف به مٲوای شما

 

 

در صدایت لرزش بال توهم، پر تنش

سایه های تیرگی دارد ز سودای شما

 

آیه هایی که زمانی زنده بودند و رسا

مرده اند اِی بی خبر در زیر پاهای شما

 

گوش ما آندم که بنیوشید آوایی ز عِلم

جلوه ای از مرگ آیه، جوف سیمای شما

 

آیه هایی که بجز قتل و شکنجه، بی پیام

از پیام عاطفه خالی است دنیای شما

 

کهنه اندیشی ز آیین شما آکنده شد

همچنان خالی ز "پویا"یی است فردای شما

 

 

 

مسعود دلیجانی

 

بخش: 

افزودن نظر جدید