اعتصابی که یونان را فلج کرد

بنا برگزارش خبرگزاری ها، اعتصابی که به دعوت 2 اتحادیه بزرگ کارگری یونان در روز سه شنبه در این کشور بشدت بحران زده انجام گرفت، با استقبال گسترده کارگران و مزد بگیران در بخش خصوصی و عمومی مواجه شد. گستردگی دامنه اعتصاب به حدی است که منجر به توقف کامل تولید و خدمات در کل کشور گردیده است.

دعوت به اعتصاب عمومی در روز سه شنبه4 ماه مه، که از طرف فدراسیون کارکنان موسسات بخش خصوصی "گ س ا ا" و فدراسیون کارکنان بخش عمومی "آدادی" در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت، موسوم به برنامه بحران اقتصادی انجام گرفت. در اثر این اعتصاب که سومین اعتصاب بزرگ در طول سه ماه گذشته است، تمام ادارات دولتی، مهد کودک ها، دانشگاهها، مدارس به کلی تعطیل شدند، دادگاهها تعطیل و قضات و وکلا به اعتصاب پیوستند. قطارها ازحرکت ایستادند، اتوبوس ها ی شهری، حرکت خود را به ساعات میانی روز محدودنمودند، کشتی ها دربنادر ماندگار و هواپیما ها از پرواز باز ماندند. فعالیت در بیمارستانها به حداقل ممکن کاهش یافت. گستردگی شرکت روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها در اعتصاب 4 ماه مه آنچنان بود که رسانه های عمومی هنوز نیز قادر به برگرداندن کار به روند عادی آن نشده اند.

بنا بر گزارش تلویزیون دولتی نروژ، تنها در آتن پایتخت یونان، 25 هزار نفر علیه آنچه از طرف دولت، برنامه اصلاحات اقتصادی خوانده میشود دست به تظاهرات زدهاند. بر اساس گزارش منابع خبری نروژی، تعدادی از تظاهر کنندگان که از آنها با عنوان کمونیست های تند رو یاد شده است در محل تاریخی " آکروپلیس" شعار: "مردم اروپا برخیزید" را بر دیوارها نوشتهاند.

حداقل 3 کشته تا نیمروز چهار شنبه

بنا به گزارش تلویزیون نروژ تا نیمروز چهار شنبه حداقل 3 نفر در اثر پرتاب بمب های آتش زا به سوی یک بانک در آتن کشته شده و در، اسلوانیا دومین شهر بزرگ یونان نیز تظاهرات گستردهای بوقوع پیوسته است.

اتحادیه های کارگری با تعدیل حقوق کار مخالفند

بر اساس آنچه که تا کنون گفته شده است، یونان 300 ملیارد یورو بدهی خارجی دارد که بدلیل بحران شدید اقتصادی قادر به باز پرداخت آنها نیست، بهمین جهت دولت این کشور که خود نیز از اعضای اتحادیه اروپا است، از این اتحادیه تقاضای کمک مالی کرده است. اتحادیه اروپا نیز چون بدلایل گوناگون نمی تواند به درخواست یونان پاسخ منفی دهد دادن کمک های مالی را منوط به پذیریرش شروطی کرده است که یکی از آنها کاهش هزینه های عمومی و صرفه جویی اقتصادی در قالب یک برنامه اقتصادی متفاوت با گذشته است. افزایش سن با زنشستگی از 61 به 63 سال، کاهش دستمزدها، افزایش مالیات و عوارض دولتی، حذف پول مرخصی سالیانه برای کسانی که بیش از 3هزار یورو حقوق ماهیانه دریافت می کنند و کاهش سقف حق مرخصی افرادی که کمتر از 3 هزار یورو در آمد ماهیانه دارند به حداکثر 1000 يورو، عدم افزایش سطح دستمزد کارکنان بخش عمومی به مدت چهار سال و قطع کلیه پرداخت های استحقاقی به آنها است، از جمله اين شروط می باشند. علاوه بر اینها قرار است بخش هايی از حقوق کار نیز دستخوش تغییراتی گردد و مالیات مستقیم و غیر مستقیم برخی کالاها، مانند مواد سوختی، سیگار و مشروبات الکلی به میزان 10% افزایش یابد. اتحادیه های کارگری یونان با این تغیرات بشدت مخالفند و آنها را بزیان حقوق و منافع کارگران و مزدبگیران میدانند.

جرج پاپاندرو چاره دیگری نمی بیند

پاپاندرو می گوید چاره دیگری نیست. ما باید میهن پرستی نشان دهیم و این برنامه را برای نجات از بحران به اجرا بگذاریم. علاوه بر اتحادیههای کارگری ، حزب کمونیست ( ک ک ا ) واتحادیه نیرومند چپ موسوم به ( سیریز ) نیز با برنامه دولت پاپاندرو که در انتخابات گذشته بعنوان کاندیدای جبهه سوسیال دمکرات پاسوک، توانست با بدست آوردن اکثریت آرا، حزب حاکم محافظه کار را شکست دهد، مخالفند. به همين دليل احزاب چپ در هفته گذشته با این استدلال که، پاپاندرو قبل از مراجعه و مشاوره با آنها با رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ملاقات و با آنها به توافق رسیده است، به دعوت پاپاندرو برای ملاقات و گفتگو بر سر برنامه دولت نه گفتند و از ملاقات با او خود داری نمودند.

دولت یونان در اخرین نشست خود که در روز جمعه 29 آوریل برگذار شد برغم مخالفت های بیسابقه مردم این کشور، با برنامه اقتصادی دولت آنرا به تصویب رساند، اما با نظر داشت مخالفت های گسترده سرنوشت این برنامه و فراتر از آن سرنوشت و آینده یونان و اتحادیه اروپا، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است؛ زیرا اولا بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا به یکی دو کشور محدود نمی شود که بتوان با کمک سایر اعضای اتحادیه آنرا رفع و رجوع کرد. دوم اینکه در حال حاضر سر شکن کردن هزینه بحران مالی یونان، میان اعضا اتحادیه ، حتی اگر تنها محدود به یونان باقی بماند، خود دشواریهای گوناگونی را در این اتحادیه بوجود می آورد که رفع رجوع آنها کار آسانی نیست. تنها برای نمونه گفته میشود سهم کشور کوچک و فقیر اسلوانیا برای کمک به یونان 384 ملیون یورو است، اما دولت اسلوانیا میگوید برای پرداخت سهم خود باید این مبلغ را با بهره بالا از دیگران وام بگیرد وگر نه بودجهای برای اینکار ندارد.

صرفنظر از اینکه نتیجه کشمکش اتحادیه ها و احزاب کارگری با دولت یونان چه نتایجی ببار آورد، اما تجربه اتحادیه های کارگری یونان و اعتصاب عمومی ديروز یونان توانست يکبار دیگر نقش و اهمیت اتحادیههای کارگری و نقش جنبش مزد بگیران در تغییر و تحولات جوامع را بنمایش گذارد.

این تجربه بویژه برای کارگران و مزد بگیران ایران که در گیر مبارزهای سخت و دشوار برای کسب مطالبات خویش هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

افزودن نظر جدید