خرداد

سبزينه

 

خرداد آمد

ماهمان آمد

ماه پیروزی

ماه شادی

ماه فریاد

دوم خرداد یادتان هست

انگار همین دیروز بود

شب انتخابات تا صبح نخوابیدن

روز انتخابات چون مرغ سركنده،بال وپر زدن

شب شمارش تا صبح دعا كردن

و فردا صبح

پیروزی را فریاد زدن

من همان فریادم

دوستان یاریم دهید تا دوباره آن فریاد از گلویم آواز دردهد

تا نام خواهران و برادران شهیدم را بر سر زبانها جاری كنم

تا همگی باهم فریاد به خون نشسته آنها شویم

تا آواز سرنهیم:

دوباره می سازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش*

----------------------

*از شعر " دوباره می سازمت وطن" سروده سيمين بهبهانی

بخش: 

افزودن نظر جدید