تهدید برای عدم تکذیب نوشته ای که بازجویان نوشتند

روز گذشته، ۱۱ خردادماه، خبرگزاری فارس در اقدامی غیرمتعارف متن استعفا نامه ای را به نقل از مرتضی سمیاری دبیرکمیسیون فرهنگی دفترتحکیم وحدت منتشر کرد و به استناد به این متن اعلام کرد که مرتضی سیمیاری از عضویت در این تشکل دانشجویی استعفا داده است. درهمین رابطه یکی از دوستان مرتضی سمییاری پس از گفت وگو با وی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت که این متن نوشته خبرگزاری فارس است و مرتضی برای اولین بارآنرا روی وب سایت این خبرگزاری دیده است. به گفته این فعال دانشجویی، مقامات اطلاعاتی که دسترسی کامل به خبرگزاری فارس دارند با انتشار مطالب بازجویان و سپس فشاربر روی زندانیان برای تکذیب نکردن نامه منتشر شده، نوع جدیدی از چاپ اعترافات را به آزمایش گذاشته اند.

در این روش اعتراف گیری که می توان آن را «اعتراف گیری معکوس» نامید عملا اعتراف کننده ای وجود ندارد. به این ترتیب هنگامی که بازجویان از اعتراف گرفتن مستقیم از زندانی ناامید می شوند، مطالبی را که می خواهند زندانی بر زبان بیاورد نوشته و به نقل از وی منتشر می کنند و پس از آن با تهدید و ارعاب تلاش می کنند که فرد یاد شده از تکذیب کردن نامه بپرهیزد. به همین ترتیب مرتضی سیمیاری نیز تحت فشار زیادی بوده است که از تکذیب نامه یاد شده خودداری کند. با این وجود وی گفته است که به تکذیب نامه منتشر شده توسط خبرگزاری فارس خواهد پرداخت. به او گفته شده که درصورت تکذیب نامه به زندان باز خواهد بازگشت.

خبرگزاری فارس که محل انتشار اعترافات اجباری زندانیان است طی سالهای گذشته به عنوان بخش انتشاراتی و شاخه مطبوعاتی محافل امنیتی و اطلاعاتی مورد استفاده قرارگرفته است. درچندین پرونده زندانیان سیاسی بازجویان به زندانیان گفته اند که برای انتشار اعترافات خود به خبرگزاری فارس مراجعه کنند. برخی از خبرنگاران این خبرگزاری که نام خبرنگار دارند اما ماموراطلاعاتی به شمار می روند در جریان برخی از جلسات بین متهمان وبازجویانشان حاضر بوده اند. اقدام خبرگزاری فارس نمونه کامل استفاده از این خبرگزاری به عنوان ابزاری برای فشاربر زندانیان و تلاش برای ارعاب و آزار واذیت افرادی است که تن به خواسته های غیرقانونی بازجویان نمی دهند.

در متنی که خبرگزاری فارس با عنوان “یک عضو طیف غیرقانونی علامه از این تشکل جدا شد” و به نقل از خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاری فارس آمده است: «در ادامه خروج غیرقانونی محمدصادقی یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم از کشور و استقرار در یکی از پایگاههای گروهک پژاک در خاک ترکیه، مرتضی سیمیاری دبیر واحد اجتماعی طیف غیرقانونی علامه جدایی رسمی خود را از این مجموعه اعلام کرد.» در این نامه دروغی که به نقل از مرتضی سیمیاری در این خبرگزاری درج شده دلایل جدایی او از این مجموعه “برگزاری نشست مشورتی با همکاری حزب اعتماد ملی و نیز برگزاری سایر نشست های یاد شده در محافل ضد انقلاب”، عدم رعایت اساسنامه داخلی در پیروی و حفظ دستاوردهای انقلاب، امام و رهبری در مقابل تفکرات غرب زده به ویژه دولت امریکا با مصداق حضور در کنفرانس برلین، پارلمان اروپا و نیز کنگره امریکا”، و نیز “انحراف فکری – عقیدتی و نفوذ گروهک های لیبرال، مارکسیست و وادادگی در مقابل ضدانقلاب داخل و خارج نشین” عنوان شده است.

متن گفتگوی یکی از فعالان دانشجویی و از دوستان مرتضی سیمیاری با کمپین بین المللی حقوق بشردرایران در پی می آید:

کمپین: شما به عنوان یکی از اعضای فعال جنبش دانشجویی آیا اطلاع دارید که مطلب خبرگزاری فارس مبنی برانتشار نامه ای از مرتضی سمییاری دبیرکمیته اجتماعی فرهنگی دفتر تحکیم وحدت شاخه علامه تا چه صحت دارد؟

من روز گذشته با ایشان صحبت کردم و او کاملا از این نامه اظهار بی اطلاعی کرد و هرگونه استعفا از دفتر تحکیم وحدت را نیز تکذیب کردند. ماجرا از این قرار است که ایمیل ایشان پس از بازداشت در دی ماه گذشته، هک شده و در اختیار افراد دیگری قرار گرفته است. متاسفانه در روزهای بازداشت و پس از آزادی، فشارهای فزاینده¬ای برای انجام مصاحبه و یا انتشار مطالب مورد نظر نهاد های امنیتی بر ایشان وارد شده است. اما تا به امروز ایشان به این مسائل اجباری تن نداده اند و دیروز از نهاد های امنیتی با منزل او تماس گرفته و گفته اند که یک استعفا نامه از قول شما منتشر کردیم و از طریق ایمیل خودت آن را برای دوستانت هم فرستاده ایم. آقای سیمیاری از این طریق از انتشار این استعفانامه مطلع شده اند.

کمپین: آیا خود ایشان تصمیم ندارند که خبر خبرگزاری فارس را تکذیب کنند؟

آقای سیمیاری درحال تنظیم یک تکذیبه هستند و آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار خواهند داد که طبق قانون مطبوعات موظف به انتشار آن هستند. البته آقای سمیاری با این تهدید روبرو هستند که در صورت تکذیب، مجددا به زندان بازگردانده خواهند شد با این حال تصمیم گرفته اند که برای خبرگزاری فارس تکذیبیه رسمی بفرستند.

کمپین: با توجه به اینکه پخش چنین خبردروغی احتمال تکذیب را با خود داشت به نظر شما درچه شرایط و با چه رویکردی چنین خبر دروغی منتشر شده است؟ ایا پیش از آن این موضوع با آقای سمیاری در میان گذاشته شده است؟

ببینید با توجه به فشار های غیرقابل تحملی که در ماههای اخیر بر ایشان و خانواده ایشان وارده شده است، نهادهای امنیتی سعی می کنند با تهدید به زندان طویل المدت ایشان را از تکذیب این مساله بازدارند. آقای سیمیاری از روی سایت فارس نیوز از انتشار این نامه جعلی مطلع شدند.

کمپین: وضعیت دیگر دانشجویان دربندچگونه است؟ آیا فشارهای یاد شده برآنها هم وجود دارد؟

بله. مخصوصا در روزهای آتی و در استانه ۲۲ خرداد نه تنها روی دانشجویان که روی همه بازداشت شدگان و کسانی که با وثیقه های سنگین آزاد شده اند، این فشار وجود دارد که سخنان تحمیلی بازجویان را در رسانه های دولتی تکذیب کنند.

کمپین: یعنی دیگر اعتراف گیری به روش سنتی انجام نمی شود مطلب چاپ می شود وافراد تحت فشارقرار داده می شوند که تکذیب نکنند؟

بله. این شیوه جدید است. البته شیوه¬های سنتی هم هم¬چنان اجرا می¬شود. اما در مورد کسانی که در مقابل فشارها مقاومت می¬کنند دست به این نوع اقدامات کثیف می¬زنند. بعد از انتشار این متن در فارس، حال آقای سمیاری به شدت بد شده به نحوی که دو بار به بیمارستان منتقل شدند.

افزودن نظر جدید