تخریب محل انعقاد مجالس دراویش نعمت اللهی گنابادی

اداره اطلاعات اصفهان در سحرگاه روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1387 در یك اقدام شبانه در ساعاتی پس از نیمه شب به سالن اجتماعات دراویش نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی شبیخون زده و پس از بازداشت سرایدار و تنی چند از دراویش گنابادی حاضر در آنجا به نامهای علی تیموری و محمد حسنپور و حسن مومن و کشاورز و آرمان چند دستگاه بولدوزر به محل وارد و سالن اجتماعات دراویش را كه در وسعتی در حدود 2000 متر مربع بنا داشت، ویران نمود.

نیروهای دولتی مهاجم حدود 180 تن از نیروهای امنیتی، یگان ویژه، اماکن و شهرداری و سران سپاه گزارش می شود.

مقبره درویش ناصرعلی سالهاست محل انعقاد مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن در اصفهان بوده و این مقبره در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در زمره میراث فرهنگی كشور می باشد.

اداره اطلاعات اصفهان قبلاً برای این اقدام هماهنگیهای لازم با سایر ادارات را بعمل آورده و این اقدام بصورت هماهنگ صورت پذیرفت، بطوری كه همراه با نیروی انتظامی نمایندگان ادارات آب و برق و شهرداری و فرماندار اصفهان نیز هنگام شبیخون اداره اطلاعات با اكیپهای مجهز در محل حاضر بودند.

سوابق فعالیت اداره اطلاعات اصفهان برای تخریب حسینیه دراویش در تخت فولاد
در پاییز 1379 نیز عده ای از مخالفین تصوف در ارگانهای اجرایی و امنیتی تحت عنوان حزب الله قصد داشتند که مقبره درویش ناصر علی در تخت فولاد اصفهان را تخریب نمایند که با اجتماع دراویش در مقبره، از این عمل ممانعت به عمل آمد، ولی در ادامه برخوردها، حسینیه دراویش گنابادی اصفهان پلمب و شیخ سلسله دكتر مهندس جذبی (ثابتعلی) را مجبور به خروج از موطن خود اصفهان كردند.

در 23 خرداد 1380 اداره اطلاعات اصفهان از طریق شهرداری و با فشار بر كمیسیون ماده 100 اقدام به صدور حكم تخریب تكیه دراویش گنابادی در تخت فولاد نمود (حكم تخریب شماره 1160 ك م 6 مورخ 80/3/23 ). دراویش از زن و مرد و پیر و جوان بین بولدوزرهای شهرداری كه به دستور اداره اطلاعات برای تخریب تكیه دراویش به تخت فولاد آمده بودند، حائل شدند و اجتماعاً بر روی زمین دراز كشیدند. مأمورین اطلاعات اصفهان اقدام به ترك محل نموده و تهدید كردند كه تكیه دراویش را با بمب و مواد منفجره ویران خواهیم كرد و به آتش خواهیم كشید. عدهای از دراویش در این رابطه دستگیر و به زندان اطلاعات اعزام شدند.

اعتراض مجدد دراویش اصفهان و درخواست تجدیدنظر منجر به رأی دیگری توسط همین كمیسیون به تاریخ 80/4/17 مبنی بر تأیید رأی قبلی صادره به امر اداره اطلاعات شد. برای مقابله با این امریه غیرقانونی موضوع از طریق طرح شكایت در دیوان عدالت اداری توسط دراویش دنبال گردید و شعبه 18 دیوان عدالت اداری به ریاست سید محمود نوری زاده اقدام به صدور رأی مبنی بر جلوگیری از تخریب نمود (دادنامه شماره 687 كلاسه پرونده 18-80-858 مورخ 1380/6/28. شرح مفصل این موضوع در روزنامه همبستگی تحت عنوان: تخت فولاد اصفهان زیر تیغ بولدوزرها، سال دوم شماره 263 شنبه 31 شهریور 1380 آمده است.

اداره اطلاعات اصفهان در روز جمعه 10 آبان ماه 1387، مامورانی را به مصلای اصفهان اعزام كرد تا در نماز جمعه اصفهان با پخش اعلامیه علیه دراویش گنابادی تخریب مقبره تخت فولاد اصفهان متعلق به دراویش را خواستار شوند. این اعلامیه با تحریک و تشویق امت حزب الله!! به حمله و هجوم به دراویش گنابادی، در سطح وسیعی توزیع و پخش شد.

در همان روز نشریه عبرتها نیز در مقاله مفصلی در یك اقدام هماهنگ در شماره 28 ویژه نامه اصفهان طی مقالاتی مفصل در باب ضرورت برخورد با دراویش مسئله تخریب مقبره تخت فولاد را مطرح نمود و شیوه تخریب نیز همانند تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن ماه 1384 مطرح گردید.

شمه ای از رفتار اداره اطلاعات اصفهان با دراویش
اداره اطلاعات اصفهان سالهاست كه دراویش را تحت فشار قرار داده كه وقایع زیر شمه ای از این وقایع در شهر اصفهان است:

اداره اطلاعات اصفهان حاج علی عبد یزدان شیخ سلسله گنابادی در اصفهان را به كرات به اداره اطلاعات احضار و با نامبرده به شدت بدرفتاری نمود كه در اثر كثرت فشارهای وارده و خوراندن دارو در زمان بازداشتهای پیاپی نامبرده سكته نمود و در 15 شهریور 1375 درگذشت.

هنگام ساختمان حسینیه دراویش گنابادی (به نام حسینیه رضا) در اصفهان اداره اطلاعات ضمن اعمال فشار حتی اقدام به ربودن پروانه ساخت حسینیه از شهرداری منطقه 7 نمود.

در فروردین 1376 یوسف مردانی شیخ سلسله دراویش گنابادی كه از یزد به سمت اصفهان در حركت بود توسط ماموران اطلاعات ربوده شد و پس از شكنجه فرزندش آنها را روانه تهران می نماید كه مردانی و فرزندش محمود هر دو در بیمارستان دی تهران بستری می شوند.

در شهریور 1376 اداره اطلاعات اصفهان یوسف مردانی از اصفهان و شهرضا اخراج می نماید.

در دی 1376 اداره اطلاعات اصفهان مجدداً یوسف مردانی را از اصفهان اخراج می كند.

در فروردین 1380 (محرم 1422) نیروهای اطلاعات و انتظامی به محل حسینیه دراویش گنابادی یورش نموده و صفهای نماز آنها را به هم زدند و نمازگزاران و عزاداران حسینی را دستگیر و بازداشت نمودند.

در 31 فروردین 1380 (برابر با 25 محرم) نیروی انتظامی به دستور اداره اطلاعات اقدام به جلب و بازداشت تعداد بسیاری از دراویش گنابادی و اعزام آنها به كلانتریها و مقرهای اطلاعات نمود.

در روز پنجشنبه 6 اردیبهشت 1380 نیروهای ویژه اطلاعات، انتظامی، اطلاعات نیروی انتظامی، كمیته اماكن، یگان ویژه، پلیس 110 و پلیس ضدشورش با بیش از 50 دستگاه اتومبیل پاترول و مجهز به تیربارهای سنگین با بستن اتوبان كاوه و مسیرهای منتهی به حسینیه، به حسینیه دراویش گنابادی (رضا( حمله برده و مراسم عزاداری آنها را برهم زده و بیش از 60 نفر از دراویش را بازداشت كردند.

در 10 اردیبهشت 1380 اداره اطلاعات اصفهان حاج دكتر مهندس سید علیرضا جذبی از مشایخ دراویش گنابادی را بازداشت و به اتهام برگزاری نماز جماعت و امامت نماز جماعت بدون كسب اجازه از اداره اطلاعات در بند ویژه زندانی نمود.

مأمورین اداره اطلاعات در 12 اردیبهشت 1380 اقدام به تلافی و حمله به منزل دكتر جذبی نموده و ضمن ممنوع الملاقات كردن او كلیه مجالس درویشی در اصفهان را تعطیل و خواندن نماز در جلسات دراویش را ممنوع اعلام نمودند.

در 3 شهریور 1380 برای چندمین بار دكتر جذبی به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شد.

در 12 مهر 1380 دو نفر مأمور اداره اطلاعات اصفهان به اسامی مستعار حمیدی و موسوی به تكیه دراویش در تخت فولاد وارد و اقدام به فحاشی و تهدید نمودند.

در 9 اردیبهشت 1381 مأمورین اطلاعات به منزل دكتر جذبی حمله كرده و نامبرده را كه در دوران نقاهت پس از عمل جراحی چشم بسر می برد از اصفهان اخراج نمودند.

روز 26 آذر 1385 شخصی به نام سید از اطلاعات اصفهان طی تماسی تلفنی با حسین فرخی از دراویش گنابادی ساكن اصفهان نامبرده را تهدید و احضار نمود و ساعتها تحت ضرب و شتم با چوب باطوم قرار می گیرد.

همزمان با اقدام فوق شخصی بنام سرافراز از اداره اطلاعات نجف آباد اصفهان دراویش مصدوم و مجروح در واقعه حسینیه شریعت قم را که زندانی شده بودند تلفنی احضار و خانواده آنها را تهدید نمود. و مهدی عزیزی از دراویش نجف آباد در تاریخ 26 / 9 / 85 و اسماعیل احسانی از دراویش نجف آباد در تاریخ 29 / 9 / 85 و روح الله اکبری از دراویش نجف آباد در تاریخ 29 / 9 / 85 احضار و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

در 11 تیر 1387 منزل رحمت الله جوادی یكی از دراویش چرمهین اصفهان به دلیل تشكیل مجالس درویشی در زیر تیغ بولدوزرهای اداره اطلاعات تخریب و با خاك یكسان شد. بلدوزرها خانه این معلم را پس از اینكه نیروهای انتظامی زن و فرزند او را از خانه بیرون کشیدند در زیر آوار، نابود كردند. در این ارتباط 28 تن از دراویش احضار و بازداشت شدند. مجید امیری، امامقلی قهرمانی، کمال راکمیار، روزعلی امیری، ابوالقاسم صادقی، الله کرم صادقی، محمد جواد جوادی، یوسف لطفی، مهدی قاسمی، رضا قاسمی، ناصر جوادی، رسول سلیمانی، نگهدار خدابخشی، مهدی رضایی، برزو نعمتی، غلامعلی لطفی برخی از احضارشدگان می باشند.

15مردادماه 1387 یوسف امیری از دراویش گنابادی ساکن چرمهین بازداشت و روانه زندان گردید. وی قبلا نیز در هنگام تخریب منزل رحمت الله جوادی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود. رحمت الله جوادی نیز كه منزلش در ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی با بولدوزر خراب شد مجددا توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و روانه زندان گردید.

افزودن نظر جدید