جان زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی در معرض خطر جدی قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی در سلولها انفرادی معروف به سگدونی تحت شکنجه های وحشیانه قرار دارد.

زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی از زمان انتقال به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی تحت وحشیانه ترین شکنجه جسمی قرار دارد و بعضی از گزارشات تایید نشده حاکی از آن است که در اثر این شکنجه های وحشیانه دسته ها و پاهای آقای بهروز جاوید تهرانی شکسته شده است و بدن او زخمی و کبود شده است.

زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی چند بار به سلولی که محل شکنجه زندانیان است و حسن آخریان از زمان منصوب شدن او به ریاست بند 1 بر پا کرده است برده شد . حسن آخریان رئیس بند 1 زندان گوهردشت کرج پس از پابند و دستبند و چشم بند زدن به زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی همراه با تعدادی پاسداربند او را مورد شکنجه وحشیانه جسمی قرار دادند. در تمامی سلولهای انفرادی دوربینهای مداربسته تعبیه شده است اما این سلول فاقد هر گونه دوربین نظارتی است.

هنگام شکنجه جسمی بهروز جاوید تهرانی یکی از بازجویان وزارت اطلاعات در آنجا حضور داشته و بر شکنجه های و حشیانه وغیر انسانی نظازت می کرد.

علاوه بر زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی تعداد زیادی از زندانیان عادی در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی تحت شکنجه های وحشیانه بسر می برند.که اسامی بعضی از آنها به قرار زیر می باشد احمد اشکان،رضا جلاله، مجید افشار، نقی نظری،مهدی سورانی (در اثر شکنجه فکش را شکسته شده و در سلولهای انفرادی است)، قیصر اسماعیلی ، مجید محمودی، ناصر قوچان لو، حمید اشکی، شیر محمد محمدی، حسن شریفی می باشند.

شرایط و وضعیت سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج به قرار زیر می باشد، زندانیان بی دفاع به سلولها انفرادی معروف به سگدونی انتقال داده می شوند. آنها را تحت شکنجه های وحشیانه قرار می دهند که منجر به شکسته شدن دستها و پاهای آنها می شود که تا به حال چند مورد آن گزارش شده است که از جمله آنها سامان محمدیان و محسن بیگوند، بهرم تصویری، حسن شریفی و ... می باشند.عمل ضد بشری و جنایتکارانه دیگری که علیه تعداد زیادی از زندانیان بکار برده شده است تجاوز جنسی و یا استعمال باتون به زندانی بی دفاع در حالی که به آنها دست بند، پابند و چشم بند زده شده است و پس از شکنجه طولانی و شکستن پا و دستان آنها این شکنجه جنایتکارانه صورت می گیرد. تماس حسن آخریان با خانواده های زندانیان و اعلام دروغین خبر مرگ عزیزشان ، زندانیان در سلولهایی نگهداری می شوند که فاقد سرویس بهداشتی است و به آنها اجازه استفاده از سرویس بهداشتی داده نمی شود. آنها برای مدتی طولانی گاها تا چند هفته با این وضعیت مواجه هستند، عریان کردن زندانی و گرفتن پتو و تمام امکانات پوششی و مرطوب نگه داشتن کف سلول که سیمانی است و باید زندانی بر روی آن استراحت کند، قطع کامل داروهای زندانی برای مدت طولانی/به صورت روزانه مورد شکنجه قرار دادن زندانی با باتون و پاشیدن گاز فلفل و اشک آورد به درون سلول، پاشیدن محتویان کپسول آتش نشانی به صورت زندانی، توهین خانوادگی به زندانی، زندانیانی که دست و پای آنها شکسته شده است برای مدتی طولانی نگه داشتن در سلول تا دچار عفونت شدید شوند و حتی در آستانه مرگ قرار گیرند، قطع ارتباط کامل زندانی با خانواده و جهان خارج از سلول، غذا دادن به زندانی در حد زنده ماندن، شکنجه زندانی بدلیل شکایت وی و یا خانواده اش از شکنجه گران و گرفتن رضایت اجباری ازآنها، قتل زندانیان در زیر شکنجه و اعلام علت آن بعنوان خودکشی و یا مصرف بیش از حد مواد مخدر و موارد متعدد دیگر.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطری که جان زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی و سایر زندانیان را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای نجات جان زندانیان است.

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

افزودن نظر جدید