پیام به کنگره حزب کمونیست فرانسه

پیام شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به کنگره حزب کمونیست فرانسه رفقای گرامی! گرمترین درودهای شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به شما شرکت کنندگان در کنگره و از طریق شما به همه اعضا و هواداران حزب کمونیست فرانسه تقدیم می داریم. رفقای عزیز! ما طرحها و پیشنهادهای شما درخصوص مسائل عمده جاری جامعه فرانسه همانند امور بازنشستگی، خدمات عمومی، مدارس، امور درمانی که با هدف حمایت از اقشار و طبقات آسیب پذیر جامعه تهیه شده است را با علاقمندی دنبال میکنیم، و از تلاش شما برای گردآوری نیروهای مردمی و ایجاد آلترناتیوی کارا در انتخابات سال 2012 فرانسه درمقابل دولت راستگرای سارکوزی که یکی از موضوعات بحث در کنگره فوق العاده جاری شماست، آگاهی داريم. سازمان ما به مبارزه پيگيرانه شما برای تقویت موقعیت کارگران، زحمتکشان و نیروهای دمکراتیک درجامعه فرانسه ارج میگذارد، و برای شما در اتخاذ تصامیم کارساز و موثر موفقیت آرزو میکند. همرزمان! شما نيک آگاهيد که در کشور ما ایران مبارزه سرنوشتسازی بین نیروهای آزادیخواه و دمکرات و نیروهای مستبد و سرکوبگر درجریان است. پس از کودتای انتخاباتی گروه احمدی نژاد، سپاه پاسداران و دستگاه ولی فقیه در 12 ژوئن سال پیش، اعتراضات مدنی گروه های وسیعی از مردم با سرکوب، زندان، تجاوز و اعدام مواجه شده است. با اين وجود، معترضان عليرغم محروميت از امکانات رسانهای و تشکیلاتی و تسلط جو پليسی بر کشور، مصمم به ادامه مبارزه هستند آنها تا کنون در مبارزه عليه دولت کودتا هزینه زیادی پرداختهاند. جنبش اعتراضی مردم ایران، در اين مبارزه احتیاج به حمایت همه نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب در سطح جهان دارد. بیترديد اعلام همبستگی شما باجنبش اعتراضی مردم ایران در تقویت مبارزات دمکراتیک وموقعیت نیروهای چپ تاثیر گذار خواهد بود. رفقای گرامی! شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای شما کنگرهای موفق همراه با دستاوردهای بزرگ در مبارزات جاری و پیش رو آرزو میکند و اميدوار است که با تلاش شما موقعیت نیروهای دمکرات و طبقات زحمتکش و محروم در جامعه فرانسه تقويت شود. با گرمترین درودهای رفیقانه! مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) دکتر حسن زهتاب 17 ژوئن 2010

افزودن نظر جدید