فشار وزارت اطلاعات بر دراویش گنابادی شهرستانها

پس از گذشت سالروز انتخابات و سالروز قتل ندا آقا سلطان در 30 خرداد، ادارات اطلاعات شهرستانها فعالیتهای اطلاعاتی مجدد خود را درارتباط با دراویش آغاز كردند.

وزارت اطلاعات با ارسال بخشنامهای به كلیه ادارات خود در سطح شهرستانها دستور برخورد با دراویش و بهائیان و اهل تسنن را صادر كرده است. از دوماه پیش براساس این بخشنامه برگزاركنندگان مجالس هفتگی دراویش در شهرستانها به ادارات اطلاعات احضار شدهاند و با مدتی وقفه به دلیل شرایط سالروز انتخابات و سالروز قتل ندا آقا سلطان در 30 خرداد احضار و ارعاب دراویش مجددا آغاز گردید.

طبق بخشنامه اخیر وزارت اطلاعات دراویش گنابادی و اهل تسنن و بهائیان در تمام شهرهای ایران باید تحت نظارتهای امنیتی قرار بگیرند و با آنها برخورد شود.

در ماه گذشته مجلسداران شهرهای بهبهان، بندر گناوه بندرلنگه، قائمشهر، ساری، مسجد سلیمان، كوار، اهواز، شهركرد، گلپایگان، كاشان، بیدخت گناباد و چندین شهر دیگر به ادارات اطلاعات احضار و ارعاب شدهاند.

مأموران اداره اطلاعات با عنوان اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان گناباد در روز 9 تیر 1388 با مراجعه به مغازه درویشی به نام حسین دهقان در بیدخت، اقدام به ارعاب و تهدید به پلمپ مغازه وی به دلیل استفاده از عبارت "هو 121" نمودند.

عباس صالحیان برزکی از دراویش گنابادی ساکن گلپایگان صبح روز 9 تیر توسط نیروی انتظامی گلشهر گلپایگان به صورت تلفنی احضار و پس از مراجعه وی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

در روز 9 تیر ماه سه تن از دراویش گنابادی بنامهای حسین کاوه نوش آبادی ماذون نماز دراویش در کاشان و عبدالله علیمدد کاشی و ناصر رحیمی از دراویش این سلسله از سوی اداره اطلاعات کاشان تلفنی احضار و با مراجعه نامبردگان به ستاد خبری اطلاعات بازداشت شدند.

اداره اطلاعات شهركرد چند تن از دراویش سلسله گنابادی را تلفنی احضار و به منزل نعمت الله ریاحی وارد شده و در غیاب وی، منزل وی را تفتیش و بازرسی كردند.

حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهر کرج در ساعات پایانی روز چهارشنبه 2 تیرماه شاهد حضور قریب به 20 تن از افراد لباس شخصی بود که خود را از مأمورین معاونت اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان معرفی کردند. در این ارتباط شش نفر از درویش گنابادی به اسامی سعید کریمایی، پوریابراتی، محمد ساکی، کمیل رحیم زاده، احسان دشتی وسعید دشتی، از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران شهرکرج به اداره اطلاعات سپاه احضار شدند و منازل شخصی دو تن از دراویش به نامهای رحیم زاده و دشتی نیز مورد تفتیش و بازرسی مأمورین قرار گرفت.

غلامعباس زارع حقیقی، از دراویش گنابادی و متصدی مزار سلطانی بیدخت دستگیر و روانه زندان وكیل آباد مشهد شد.

دولت احمدی نژاد كه در شرایط بحرانی حفظ بقای سیاسی خود با همه جناحهای سیاسی دست و پنجه نرم میكند سعی بر این دارد تا با فشار بر اقلیتها نظیر دروایش، پیروان اهل سنت و بهائیان كه عمده اقلیتهای مذهبی در ایران هستند هرگونه پتانسیل مخالفت با تحجرگرایی احمدی نژادی را از سر راه خود بردارد.

افزودن نظر جدید