گسترش اعتصابات به بخشهایی از بازار مشهد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه

از روز چهارشنبه هفته جاری بیست و سوم تیرماه بخش هایی از بازار مشهد در همراهی با بازاریان تهران و دیگر شهرهای کشور دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرنگار ندای سبز آزادی از مشهد از هفته گذشته و همزمان با آغاز اعتصابات در تهران ، تبریز و اصفهان زمزمه هایی از آغاز اعتصابات بازاریان مشهدی در سطح شهر پیچیده شد ولی تا روز چهارشنبه بیست و سوم تیرماه همچنان اعتصاب گسترده ای در بازار های مشهد شکل نگرفت.

اما از روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری بخش هایی از طلافروشان مشهدی و بخش عمده ای از کاسبان بازار رضا مشهد در اعتراض به افزایش مالیات ها دست به اعتصاب زدند.

این گزارش حاکیست در هفته جاری نیروهای امنیتی حضوری مشهود در بازار های مشهد ، خصوصا بازار رضا ، بازارچه فرش فروشان و بازارچه های طلافروشان داشته اند .

بنا به این گزارش نیروهای امنیتی همزمان با آغاز اعتصاب های بازاریان مشهدی، فضای رعب و وحشت دربازار این شهر و خصوصا کاسب های بازار رضا ایجاد نموده اند وبازاریان را تهدید به بازداشت در صورت پیوستن به اعتصاب ، کرده اند.

گفته میشود در روزهای آتی بخش های بزرگتری از بازاریان مشهد دست به اعتصاب خواهند زد.

افزودن نظر جدید