خودکفایی بنزین: ثروت سوزی با طعم سرطان!

محمود احمدی نژاد ادعا کرده است که آرزو دارد ایران مورد تحریم بنزین قرار بگیرد و وزیر نفت او نیز مدعی است که مجموعه ی زیر نظر وی توانایی تولید روزانه 15 میلیون لیتر بنزین در واحدهای پتروشیمی را داراست. اما چگونگی و عملی بودن این ادعا بحث نشده است.

واقعیت این است که بزرگترین واحد تولید بنزن و آروماتیک دنیا در ایران قرار دارد و پتروشیمی های برزویه، بوعلی و چند مجموعه ی دیگر دارای این واحد هستند که عموما محصولاتشان به عنوان خوراک واحد پارازایلن به مصرف می رسند. این محصول دارای ارزش افزوده ی بالاتری نسبت به بنزین و از بنزین به مراتب گرانتر است.

از این قرار ترکیبات آروماتیک در راه باکهای بنزین اتوموبیلهای ایرانیان هستند تا ماسک خودکفایی بر چهره ی بیکفایت یک دولت فرصت سوز بنشیند. به نظر می رسد دولت در راستای سایر اقداماتش در راستای تخریب منابع و زیرساختهای مملکت این بارتصمیم به آتش زدن به ثروت ملی مردم ایران رادارد تا چهره ی مخدوش سیاست خارجی و اقتصاد ورشکسته خود را بزک کرده جلوه دهد. جدا از جنبه ی منفی اقتصادی این نقشه باید به اثرات بسیار مخرب زیست محیطی این طرح هم اشاره کرد که آلودگی بنزنی (نه بنزینی!) چندین برابر را برای هوایی که تنفس می کنیم، به همراه خواهد داشت.

به عبارتی دیگر احمدی نژاد و دولت مطبوعش پول مردم را آتش خواهند زد تا برایشان سرطان به ارمغان بیاورند و همه ی اینها را تحت عنوان خودکفایی بنزین به ملت غالب کنند!

جای خالی رسانه های آزاد در ایران به شدت احساس می شود. رسانه هایی که بتوانند با مقالات کارشناسی به مردم هشدار دهند و آنها را از بلایی که در انتظارشان است آگاه کنند.

افزودن نظر جدید