گوشه ای از نقض حقوق بشر در کردستان ایران در ماه فوریه

info@kmmk.info

در زیر شمه ای آماری از موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران از نظرتان می گذرد. این گزارش محدود به موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران در ماه فوریه سال 2009 می باشد. این گزارش از چند منبع موثق گردآوری شده است که عبارتند از:
1- منابع جمعیت حقوق بشر کرد در داخل کردستان
2- مرکز خبر تلویزیونهای کردی زبان
3- وب سایت هایی که اخبار مربوط به کردستان را منتشر می کنند.
4- گزارش و اخبار سازمانهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور.
جمعیت حقوق بشر کرد در اروپا از تمام کسانی که ما را در تهییه ی این گزارش یاری دادند، سپاسگزار است.
ترجمه این گزارش به زبان های انگلیسی و سوئدی در اختیار سازمان های حقوق بشری قرار خواهد گرفت.
جمعیت حقوق بشر کرد در اروپا یک سازمان ثبت شده رسمی در کشور سوئد می باشد که در برخی کشورهای اروپایی دارای شعبه می باشد.

احضار به دادگاه: 2 روزنامه نگار، 5 دانشجو و 85 شهروند مدنی(جمعا 92 نفر)
بازداشت: 63 فعال مدنی، سیاسی و حقوق بشری و یا شهروند مدنی
صدور حکم: 49 فعال مدنی، سیاسی و حقوق بشری و یا شهروند مدنی
کاسبکار (مجروح): 13 کاسبکار
کاسبکار (کشته): 7 کاسبکار
کاسبکار (کشتن اسب و قاطر): 75 اسب و قاطر
اخراج کارگر: 1860 کارگر
صدور حکم شلاق: 29 نفر
احضار فعالین دانشجویی به کمیته های انضباطی: 5 دانشجو
خودکشی زنان و جوانان: هفت نفر
اخراج کارمندان: یک نفر معلم
اعدام: هفت نفر
قتل در بازداشتگاه: یک جوان(به اتهام حضور خواهرش در میان صفوف احزاب کردی بازداشت شده بود)
جمعاً 88 سال و 8 ماه حکم حبس تغزیری برای فعال مدنی، سیاسی و حقوق بشری و یا شهروند مدنی، صادر و یک حکم اعدام تائید شده است.
آمارهای ارائه شده تماماً طبق اخبار منتشر شده می باشد و قاعدتاً آمار واقعی بیش از این میزان می باشد.

افزودن نظر جدید