گزارش مطبوعاتی از شرکت در جشن سالیانه حزب کمونیست اسپانیا در مادرید

هیئت نمایندگی سازمان فدايیان خلق ایران (اکثریت)

 

جشن سالانه حزب کمونیست اسپانیا از روز 17 تا 20 سپتامبر، 2010، بمدت 3 روز، با شرکت نمایندگانی از25 حزب، سازمان و جنبشهای سیاسی وسندیکایی در شهر اسپانیا با شکوه ویژهای برگذار شد. وجود بحران اقتصادی و بیکاری 20% ازمردم اسپانیا و مخالفت گسترده سندیکا ها و حزب کمونیست با نحوه برخورد و برنامه رفرم های دولت اسپانیا که می خواهد بحران اقتصادی را با افزایش سن بازنشستگی، تقلیل دستمزدها و محدود کردن حقوق کار جبران کند یکی از عوامل گرایش وروی آوردن عده زیادی از مزدبگیران و زحمت کشان یدی و فکری به حزب کمونیست و شرکت دهها هزار نفر از آنان در مراسم های مختلفی بود که طی 3 روز در محل جشن سازماندهی شده بودند. این استقبال امسال نسبت به سالهای گذشته آنچنان چشمگیر و روحیه و شور شرکت کنندگان در مراسم های آن بقدری آشکار و ملموس بود که رهبران حزب و گردانندگان جشن امسال را بوجد آورده بود.

از میان مراسمی که امسال در این جشنواره 3 روزه برگزار شد 3 مراسم بیش از سایر مراسم مورد استقبال مردم واقع شد. در مراسمی که برای تدارک اعتصاب عمومی 29 سپتامبر برگزار شد، هزاران نفر از اعضا و رهبران اتحادیه های کارگری با در دست داشتن پرچمهای سرخ شرکت کردند و به سخنان رهبران اتحادیه ها و حزب کمونیست گوش دادند و با شور غیر قابل وصفی از سخنان سخرانها با شعار و تکان دادن پرچمهای سرخ حمایت کردند. تمام سخنرانان سیاست و برنامه رفرم دولت را نقد و مخالفت خود با انداختن بار بحران بر دوش کارگران و مزد بگیران را محکوم کردند. دبیرکل حزب کمونیست تعدا کارگران شرکت کننده در این همایش و سخنان نمایندگان اتحادیه های کارگری در این مراسم 10000 هزار نفره را نشانه آمادگی جنبش کارگری برای مبارزه در راه حفظ حقوق کارگران دانست و حمایت حزب کمونیست از اعتصاب 29 سپتامبر را اعلام نمود. رهبر سازمان جوانان حزب کمونیست نیز ضمن نطق پرشوری خطاب به کارگران و رهبران اتحادیه های کارگری حاضر در همایش به آنها قول داد که حزب کمونیست با تمام نیرو از فراخوان به اعتصاب اتحادیه ها حمایت و برا ی برگزاری وسیع آن از هیج کوشسی دریغ نورزد.

مراسم تجلیل از نویسندگان کمونیست اسپانیا که سالهای زیادی را در دوران رژیم فاشیستی فرانکو در زندان به سر بردند و یا در زندان کشته شدند نیز یکی از مراسمی بود که با شرکت انبوهی از مردم و استقبال گسترد ه آنان مواجه شد. یکی از کسانی که از خدمات او در این مراسم تجلیل بعمل آمد، مارکوز آنا نویسنده و شاعر برجسته و از اعضا قدیمی حزب کمونیست اسپانیا بود که بیش از 20 سال از عمر خود را در دوران فرانکو با سر بلندی در زندان به سر برده بود. رفتار و مقاومت جسورانه و آگاهانه او در در زندان و در برابر نظام فاشیستی فرانکو، مارکوز آنا را به یکی از مظاهر الهام بخش مبارزان ضد دیکتاتوری فاشیستی در اسپانیا تبدیل نمود و برای او احترامی جاودانه به ارمغان آورد. او که برغم کهولت سن هنوز بسیار قوی وچالاک بنظر می رسید، در سخنرانی خود از خاطرات زندان و از رفیق همبندش در دوران فرانکو، میگل ارنادرس شاعر و نویسنده برجشته اسپانیایی که در زندان کشته شد با چنان وصف و نثر زیبایی سخن راند که شرکت کنندگان در مراسم را با خود به گذشته و به زندان های مخوف رژیم فرانکوبرد.وی همچنین به رفاقت صمیمانه و شانه به شانه شاعران اسپانیایی با گارسیا مارکز شاعر و نویسنده پرآوازه آمریکا لاتین اشاره کرد و در ادامه از خوزه سار ماگو نویسنده برجسته کمونیست اسپانیایی و برنده جایزه ادبی نوبل که چند ماه پیش فوت نمود تجلیل بعمل آورد و این نویسنده و آثار او را ستود.

علاو بر مارکوس آنا، تعداد دیگری از بستگان نزدیک نویسندگان اسپانیایی و همچنین برخی از رهبران حزب کمونیست در این مراسم با بیان خاطرات و خواندن بعضی از اشعار نویسنگان از این نویسندگان و نقش بزرگ آنان با دیکتاتوری فاشیستی دوران فرانکو تجلیل کردند. یکی از رهبران حزب کمونیست دراین مراسم کارت عضویت حزب کمونیست را که بنام خوزه سارماگو نوشته شده بود را به یکی از بستگان نزدیک وی که زن جوانی بود تحویل داد.

جشن امسال حزب کمونیست اسپانیا مصادف شده بود با 80 سالگی تاسیس روزنامه " موندو ابرور" (دنیای کارگر) در مراسمی که در روز سوم بدین مناسبت با شرکت تعداد انبوهی از مردم برگزا رگردید. رهبران حزب و برخی از اعضا هیئت تحریریه روزنامه منجمله، مارکوس آنا نویسنده و شاعر برجسته اسپانیایی از خدمات این روزنامه و از کسانی که طی 80 سال آنرا بر پا نگاه داشته اند تجلیل بعمل آمد.

خانم مایکه مولادبیر اول روابط بین المللی حزب در پاسخ به پرسش هیئت اعزامی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در مورد تفاوت جشن امسال با سالهای گذشته گفت: " جشن امسال از هر لحاظ بسیار متمایز بود. استقبال از این جشن و کثرت و ترکیب شرکت کنندگان در آن برای خود ما هم غافل گیر کننده بود. شما اینجا بودید و دیدید که در هر یک از مراسمی که به مناسبت های مختلف سیاسی و فرهنگی برگزار شد سالنها مملو از جمعیت می شد و ما با کمبود جا مواجه شدیم. مسله خوشایند دیگر در مراسم شرکت چشمگیر نیروهای جوان در تر کیب جمعیت شرکت کننده در جشن و نقش و سهمی است که جوانان در این مراسم ها بعهده گرفتند.این برای ما حایز اهمیت است.البته شور و حال مراسم امسال و شرکت کنندگان در آنها نیز کم سابقه بود. ما استقبال از مراسم امسال را آغاز روند تقویت موقعیت حزب ارزیابی می کنیم".

تعدادی از احزاب و سازمانهای سیاسی در محل جشن غرفه هايی را بر پا داشته بودند که اکثریت آنها احزاب کمونیستی و سازمانها و جنبش های کشور های آمریکای لاتین بودند. در مجموع 25 هییت نمایندگی از آمریکای لاتین،آسیا، اروپا و آفریقا به طوڕ رسمی به جشن امسال دعوت شده بودند. از جانب سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) هیئتی مرکب از رفقا صادق کار و حمید حسینی به همراه دو رفیق دیگر که کار ترجمه و تدارک را به عهده داشتند نیز به دعوت رسمی حزب کمونیست اسپانیا در این جشن حضور یافت. در طول برگزاری جشن هیئت نماینگی سازمان با تعدادی از هیئت های نمایندگی حاضر در جشن ملاقات و در باره وضعیت و مسایل ایران، بویژه در مورد ماهیت و عملکرد دولت کودتایی احمدی نژاد، جنبش مردم ایران بانمایندگان احزاب و سازمانهای شرکت کننده در این مراسم ملاقات وگفتگو کرد. ملاقات با نمایندگان حزب کمونیست پرو، بولیوی، کلمبیا و جبهه دمکراتیک مردم فلسطین از جمله ملاقاتهای رسمی انجام شده در جريان برگزاری این جشن بود.علاوه بر آن، گفتگوهای غیر رسمی و تبادل نظرهایی نیز در موقعیت های که پیش آمد با تعداد دیگری از نمایند گان شرکت کننده به عمل آمد. متاسفانه به دلیل کمبود وقت تعدادی ملاقات برنامه ریزی شده نیز اجرا نشد و با توافق طرفین به فرصت های دیگر موکول شد. در گفتگوهايی که بین هیئت سازمان با سردبیر روزنامه "موندواوبرور" به عمل آمد، توافق گردید تا دو طرف از طریق انجام مصاحبه های کتبی دو طرفه در جریان امور مورد علاقه فی مابین قرار گیرند. همچنین در جریان این جشن دو بیانیه هیئت سیاسی که یکی از آنها حاوی نظرات سازمان در باره تحریم ها بود ودیگری نوشته ای است که به منظور نشان دادن ماهیت دولت احمدی نژاد با عنوان "احمدی نژاد از حرف تاعمل" تهیه و به زبان اسپانیایی ترجمه شده بود در اختیار هیئت های شرکت کننده در این جشن قرار گرفت. ضمن این ملاقاتها 3 مصاحبه نیزبا 3 نفر از نمایندگان هیئت های نمایندگی 3 کشور مختلف صورت گرفت که متعاقبا منتشر خواهند شد

افزودن نظر جدید