دانشجوی دربند تحت فشار برای اعتراف گیری

ایوب نعمتی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای صنفی دانشگاه تهران، که از روز چهارشنبه ۲۴ شهریور، در پی احضار به دادسرای نظامی جهت بررسی پرونده حمله وحشیانه به کوی دانشگاه تهران بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت به سر میبرد.

این دانشجوی محروم از تحصیل از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار تماس تلفنی با خانواده خود داشته است و یکبار هم برادرش موفق شده است تا با وی ملاقات کند. ایوب نعمتی در حال حاضر در زندان اوین بند ۲-الف، می باشد و نزدیکان او خبر از تحت فشار بودن این دانشجو جهت اعترافات ساختگی می دهند.

کاوه اکبری، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یکی دیگر از دانشجویانی است که همزمان با ایوب نعمتی به دادسرای نظامی احضار شده بود که از وی تا کنون خبری در دست نیست.

در تابستان امسال و بعد از بازگشایی دانشگاه ها، فشار ها بر روی دانشجویان دانشگاه تهران افزایش چشمگیری داشته است به گونه ای که تا کنون دست کم ۳۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه به صورت شفاهی به دادسرای نظامی احضار شده اند. این شیوه از احضار دانشجویان به دادسرای نظامی (که اساسا این دادسرا ربطی به دانشجویان هم ندارد) گاها با تماس های مکرر با خانواده دانشجویان همراه است که موجب نگرانی خانواده ها و بر هم زدن آرامش آنها شده است.

برای مثال در تماس اخیر نیروهای امنیتی با یکی از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، وی را مورد تهدید قرار داده و اعلام کرده اند که در تاریخ ۱۳ مهر دادگاهی برای این دانشجو برگزار خواهد شد که اگر در این دادگاه حاضر نشود به صورت غیابی برایش حکم صادر خواهند کرد.

لازم به ذکر است که شرایط در اکثر دانشگاه های فعال کشور کم و بیش امنیتی گزارش شده است بطوریکه نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه ها با حربه های مختلف از جمله "بدحجابی" فشارها را بر روی دانشجویان افزایش داده اند.

در حال حاضر بیش از ۷۰ دانشجو در زندان های ایران در بند می باشند.

منبع: 
دانشجو نيوز

افزودن نظر جدید