بازداشت دبیرسابق تحریریه فرهنگ آشتی

حمید مافی دبیرسابق تحریریه روزنامه «فرهنگ آشتی» و «حدیث قزوین» روز سه شنبه، 20 اسفند 1387، در منزل خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است و پس از گذشت یک هفته از بازداشت وی، هنوز خبری از محل نگهداری و اتهام وی منتشر نشده است.

خانواده مافی نیز با اظهار بی اطلاعی از وضعیت وی ، پیگیریهای خود را بی نتیجه خوانده اند.

افزودن نظر جدید