حمله نیروهای امنیتی به هفت سین خانواده های دانشجویان در بند و دانشجویان در مقابل اوین تا کنون 10 نفر بازداشت شدند

ظهر امروز خانواده های دانشجویان دربند امیرکبیر مقارن با سال تحویل جلوی زندان اوین رفتند تا آخرین دقایق سال ۸۷ را با فرزندانشان از پشت میله های زندان بگذرانند. نیروهای امنیتی و پلیس امنیت از اولین دقایق از جمع شدن خانواده ها جلوگیری کردند و اجازه پهن کردن سفره هفت سین را ندادند و با خشونت به شرکت کنندگان حمله کردند.

در نهایت بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی (اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)، سعید فیض الله زاده، مجید دری، حامد عزیزی، پدر میلاد اسدی و مادر نریمان مصطفوی را بازداشت کردند. آنها به جمع خانواده های دانشجویان زندانی حمله کرده و میلاد اسدی و پدر وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

پس از آن تعدادی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت جهت پیگیری وضعیت بازداشت شدگان به پلیس امنیت مراجعه کردند و نیروهای امنیتی امین نظری و فرید هاشمی، دو عضو دیگر شورای مرکزی تحکیم وحدت را نیز بازداشت کردند.

محمد ملکی نیز ابتدا بازداشت و پس از دو ساعت آزاد شد.

تا کنون بازداشت این افراد تأیید شده است. در عین حال نیروهای انتظامی پلاک های خودرو خانواده دانشجویان را کنده اند و گوشی آنها را ضبط کردند.

منبع: 
خبرنامه امیرکبیر

افزودن نظر جدید