گزارش تجمع ایرانیان آزادیخواه در اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران

گزارشگر: توران همتی

 

به دعوت کانون دمکراتیک ایران آزاد - آلمان روز شنبه پنج فوریه جمعی از ایرانیان مدافع حقوق بشر ساکن نوردراین وستفالن در شهر دورتموند گرد هم آمدند و با در دست داشتن تصاویری از اعدام شدگان و با بر پا داشتن چوبه های نمادین اعدام خشم و انزجار خود را نسبت به عاملین این جنایات نشان دادند. آنها با بستن شاخه های گلی به طناب های دار و نوشتن شعارهایی بر سینه با این عنوان که اعدام و کشتار را در ایران متوقف کنید، توجه رهگذران را جلب می کردند.

این گردهمائی که در کنار برنامه هفتگی حامیان ماران پارک لاله (دورتموند) انجام گرفت، نشانی از همبستگی تشکل های دموکراتیک در کارزار مبارزه علیه مجازات مرگ در ایران بود.

از نکات بارز این تجمع حضور فعالان جنبش دانشجویی ایران ودانشجویان محروم از تحصیل بود. فرشید آذرنیوش از فعالان دانشجویی بیانیه ای درشرح وضعیت بسیار نگران کننده دانشجویان زندانی در ایران را قرائت کرد.

برگزار کنندگان برنامه نیز طی بیانه ای خواست های خود را از طریق بلندگوهای نصب شده در محل به زبان آلمانی و فارسی بیان کردند.

آنها از تمام ایرانیان خارج از کشور وتمام ا نسان های آزادی خواه دعوت کردند که به کارزار مبارزه با اعدام وکشتار بپیوندند.

کانون دمکراتیک ایران آزاد- آلمان از تمام رسانه های جمعی خواست تا اخبار اعدامها در ایران را در سطح گسترده انعکاس داده و رفتارهای ضد انسانی با زندانیان را به اطلاع جهانیان برسانند.

این تشکل ازتمامی نهادهای حقوق بشری وسازمان های غیر دولتی درخواست داشت تا ضمن انعکاس اخبار مربوط به زندانیان در ایران، دولت ها و مقامات محلی خود را برای اعتراض به این موضوع تحت فشار قرار دهند.

در خاتمه برگزار کنندگان خواهان اعزام هئیتی از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ایران برای بررسی وتهیه گزارشی از نقض گسترده حقوق بشردر آنجا و به کارگیری تمامی امکانات جهت جلوگیری از نقض سیستماتیک حقوق بشرشدند.

افزودن نظر جدید