به نام آزادی

تظاهرات 25 بهمن حماسه ای مانند تظاهرات عاشورای 88 بود.جوانان دلیر و آزادیخواه ایران بار دیگر به حکومت اسلامی ثابت نمودند که با زندان،شکنجه و اعدام هرگز نمی توانند مانع فوران آتشفشان خشم مردم ایران شوند. این تظاهرات به خوبی نشان داد که جنبش هنوز زنده است و مردم همچنان بر خواسته های سیاسی خود تاکید می ورزند.

آنچه که در این میان باعث تاسف و شگفتی بود به شهادت رساندن دو تن از رشیدترین فرزندان این مرز و بوم،صانع ژاله و محمد مختاری بود که دژخیمان پس از به شهادت رساندن صانع ژاله برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خویش او را بسیجی نامیدند! کارت بسیج پس از مرگ به چه کاری می آید!؟ بیش از این بر طبل رسوایی خویش نکوبید.

ما یکم اسفند می آییم، برای باز پس گیری میهن، برای پس گرفتن خون هم میهنانمان، برای رهایی ایران از اشغال شبه نظامیان.

هم میهنان همبستگی رمز پیروزی ماست و تنها با استمرار این مبارزه می توان به سقوط دیکتاتوری نزدیک شد.ما در کنار مردم آزادیخواه ایران بخصوص مردم ستم دیده کردستان ایستاده ایم. در اعتراض به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری دو شهید سرافراز جنبش آزادیخواهی مردم ایران از هم میهنان می خواهیم در روز یکم اسفند با تجمع اعتراضی در میادین اصلی شهر و اعتصاب سراسری پاسخی قاطع به ضحاک بدهند.

"خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته ام." -  شهید محمد مختاری

زنده باد آزادی- برقرار باد سکولار دموکراسی- پاینده ایران

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر- بخش شهرستانها

30/11/89 خورشیدی

افزودن نظر جدید