17 اسفند روز جهانی زن و سه شنبه های اعتراضی

خوشحالیم از اینکه امسال صدمین سالگشت تظاهرات سراسری در هشت مارس روز جهانی زن را همراه با بسیاری از زنان و مردان در سرتاسر جهان گرامی می داریم. مبارزه و تلاش زن ایرانی برای دست یابی به حقوقش راهی پر مشقت و درد آور بوده است. اگر در بسیار ی از کشورهای جهان زن طی صد سال گذشته توانسته به بسیاری از خواسته ایش دست یابد و بر بسیاری از نابرابری ها غلبه کند زن ایرانی با وجود داشتن سابقه بسیار طولانی در مبارزه برای کسب حقوق برابر با مرد و رفع نابرابری جنسیتی بدلیل وجود حاکمان مستبد در ایران هنوز در مراحل اولیه وابتدائی است.

حکومت ولایت فقیه با ماهیت ارتجاعی آن نه تنها حقوق و منافع زنان را تامین نمی کند بلکه در برابر مطالبات و خواسته های زنان قرار دارد. قانون ضد خانواده و نظر کمیسیون قضائی مجلس و تغییرات سطحی آن، اراده این کمیسیون و مجلس برای تصویب شدن این لایحه، نشان از نگاه تیره و تار آنان است. از سوی دیگر می توان به ماده 1117 قانون مدنی اشاره کرد که طبق آن مرد می تواند مانع کارکردن همسر خود شود. تبعیض در قانون و نابرابری جنسیتی در حقوق، از جمله مشکلاتی است که زنان ما در پیش روی خود دارند. این قوانین هستند که بستر فرهنگ سازی را فراهم می آورند و با وجود چنین قوانین نابرابری طبیعتا فرهنگ پدر ـ مرد سالار بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

هر روزه در جامعه ما، زنان تحت ستم، تبعض، تحقیر، توهین، حتک حرمت و تجاوز قرارمی گیرند. زن ایرانی تحت جانکاه ترین شرایط زندگی می کند. قتل های ناموسی، خشونت های اجتماعی، ختنه دختران، تجاوز در زندان ها، حجاب اجباری وبرخورد چکشی و تنبیهی ، جدا سازی جنسیتی ومنع آنان در شرکت در بسیاری از فعالیت ها، همه و همه باعث عواقب ناگواری برای حیات زن ایرانی شده است. مجموعه این کنش ها در جامعه باعث ناهنجاری های رفتاری و واکنش هائی در زنان شده، که بسیار ناگواراست. 5 مورد از ۱۱ مورد مرگ و میر مادران باردار مربوط به خودسوزی بوده است! (1) خودسوزی، خود کشی، خود زنی، فراراز خانه و کاشانه ،اعتیاد زنان و ... به نوعی فریاد زنان علیه ظلمی است که بر آنان روا داده می شود.

در بحث عدالت و برابری کارنامه این حکومت بسیار تاریک و ناروشن است. معضل اشتغال وتوزیع ناعادلانه آن همچون مهری بر پیشانی این حکومت قرار گرفته است. اشتغال 13 درصدی زنان در مقابل 87 درصد اشتغال مردان، بی عدالتی در عرصه اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد. این گونه است که دستگاه حکومت هر روز حقوق، امکانات و فرصتهای نا برابر تولید می کند. حتی در مواردی که زنان مشغول به کارهستند در مقیاس با همکاران مرد خود، دارای حقوق و مزایای مساوی نیستند. بحث حقوق مساوی در برابر کار مساوی نیز مزید مشکلات زنان است. نظام تامین اجتماعی و بهزیستی ورشکسته کشور نیز جوابگو نیست و از بیمه بیکاری برای زنان خبری نیست. این تبعیض و نابرابری در نیمی از جمعیت کشور، زیان های فراوانی را در اقتصاد کلان ایران گذاشته است. هر جای این اقتصاد ورشکسته و دستگاه متزلزل حکومتی را بنگریم، نوید زندگی بهتری را نمی بینیم .همه غرائن نشان از تورم و گرانی قیمتها و هرچه بیشترشدن نرخ نان شب زنان و ورود گسترده زنان به سپاه بیکاران است.

جنبش زنان و اقدام به موقع این جنبش در مورد مطرح کردن لایحه ضد زن نقطه عطفی برای جنبش زنان کشورمان در سال پیش بود. برملا کردن این طرح و بازگوئی پیامدهای آن از سوی جنبش بدرستی توانست نشان دهد که جنبش زنان درایران زنده و پویا است. جمع آوری هزاران هزار نامه اعتراضی و فعالیت های حول و حوش آن حرکت بسیار سنجیده ای بود که توانست خون جدیدی را در پیکر این جنبش بریزید. بدون تردید جنبش زنان به عنون یکی از مدنی ترین جنبش ها برای پیکار با دیکتاتوری حاکم بر کشورمان نقش آفرین هستند.

این جنبش همگام با سایر جنبش های کشورمان است که خواهد توانست به مطالبات خود دست یازد. جنبش زنان در 17 اسفند با توجه به فراخوان به سه شنبه های اعتراضی، سال 89 را تبدیل به سال پیوند بین جنبش زنان کشورمان با دیگر جنبش های کشورمان خواهد نمود. صدسالگی جنبش زنان مولود پیوند جنبش سراسری ضد استبدادی کشورمان با جنبش زنان در ایران خواهد شد.

رهائی زن، رهائی جامعه است. تلاش مبارزین و تعیین نمودن 17 اسفند به عنوان یکی از روزهای اعتراضی نشان از بلوغ جنبش اعتراضی کشورمان را می دهد. زنان کشورمان در حالی به استقبال 17 اسفند می روند که چشم بسیاری از کنشگران به آنها است، که چگونه خود را به عنوان یک نیروی اعتراضی جدی به جامعه بس مردسالار بسیج می کنند. ساماندهی اعتراضات و طرح مطالبات زنان در 17 اسفند، بار دیگر نشان خواهد داد که جنبش اعتراضی مردم ایران زنده و واقعی است و سمت و سوی عدالت خواهانه و برابر جنسیتی دارد وماهیت آن دمکراتیک است.

17 اسفند امسال در مقیاس منطقه ای و جهانی هم آهنگی و همسوئی هرچه بیشتر جنبش زنان ایران با جنبش های زنان مصر، تونس، اردن، یمن ، لیبی ، الجزیره و دیگر جنبش های آزادی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا را به همراه آورده است و نگاه مردمان آزادی خواه و عدالت جو را به همت و عزم واراده آنان برای بدست آوردن مطالبات برحق خود خیره کرده است. روز 17 اسفند امسال بعد از گذشت صد سال توانسته است بار دیگر همبستگی بین المللی قویتری را بوجود آورد که این سرمایه ای خواهد بود برای گسترش هرچه بیشتر برابر جنسیتی در جهان.

17 اسفند روز جهانی زن گرامی باد!

رهائی زن رهائی جامعه است!

.............................

1- ایسنا ۲۱ دیماه: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد: علت خودکشی مادران باردار در استان باید ریشهیابی و علتیابی شود“.امیدعلی حاجیپاپی“، در جمع خبرنگاران افزود: مرگومیر مادران یک شاخصی است که از نظر جهانی روی آن حساب میشود.

بخش: 

افزودن نظر جدید