یک زندانی در زندان اصفهان در آستانه اعدام قرار دارد

بنابه گزارشهای رسیده از زندان مرکزی اصفهان (دستگرد)، زندانی حبیب باقریان 29 ساله، قرار است که حکم اعدام وی را 30 فروردین ماه به اجرا در آورند.
اخیراً خانواده آقای باقریان برای پیگیری حقوقی پرونده فرزندشان به اجرای احکام دادگاه مراجعه می کنند. در آنجا به آنها گفته می شود که تاریخ اجرای حکم اعدام فرزندشان 30 فروردین ماه تعیین شده است. همچنین به این خانواده گفته شده است که اگر هم شاکی خصوصی وی رضایت دهد، تاثیری در عدم اجرای حکم اعدام وی نخواهد داشت. این در حالی است که او مرتکب قتل نشده است.
زندانی حمید باقریان در دیماه 1382 دستگیر شد و به بازداشتگاه اداره آگاهی شاهین شهر منتقل گردید. مامورین آگاهی برای گرفتن اعترافات مدنظر خود او را به مدت 10 روز تحت شکنجه های جسمی قرار دادند. زمان شکنجه بعد از وقت اداری بود و در زیر زمین اداره آگاهی شاهین شهر صورت می گرفت. شکنجه جسمی علیه این زندانی به حدی بود که بدن او در اثر ضربات کابل کبود شده بود و وضعیت جسمی بسیار حادی داشت. هگامی که می خواستند او را به زندان مرکزی اصفهان تحویل دهند، مقامات این زندان از ترس این که او در زندان فوت کند از پذیرش او برای مدتی خوداری می کردند.
حبیب باقریان در شعبه 4 دادگاه عمومی شاهین شهر به اتهام آدم ربائی و تجاوز محکوم به مرگ شد. او در تاریخ 20 آذر 1384 برای اجرای حکم اعدام برده شد و حتی طناب دار هم بر گردن او قرار دادند؛ ولی در آخرین لحظات از اعدام وی منصرف شدند.سال گذشته پرونده آقای باقریان به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی حکم اعدام او را تایید کرد و به خانواده او گفته شد که رضایت شاکی خصوصی تاثیری بر عدم اجرای حکم اعدام او نخواهد داشت.
سیاست سرکوبهای گسترده مردم ایران مانند اعدام زندانیان سیاسی، اعدام کودکان، اعدامهای گروهی، سنگسار، دستگیریهای گسترده فعالین دانشجوئی، کارگران، زنان و سیاسیون توسط علی خامنه ای ولی فقیه مطلقه رژیم تعیین می شود و برای اجرا به دست دادگاه های انقلاب و وزارت اطلاعات سپرده می شود. این سیاست در تعارض با کنوانسیونهای حقوق بشری و معاهدات بین المللی است که این رژیم ملزم به اجرای آنها است و نقض آنها در ابعاد گسترده و سیستماتیک به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می گردد.
"فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران" اعدام زندانیان که با اهداف سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است را محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل خواهان مداخله برای پایان دادن به اعدامها در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
14 فروردین ماه برابر با 04 آپریل 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

افزودن نظر جدید