کارگران اعتصابی پتروشیمی در آستانه پیروزی

در دهمین روز اعتصابکارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، آنان یک گام مهم بسوی موفقیت و پیروزی نزدیک شدند.

 

بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ۲۹ فروردین ماه کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در دهمین روز اعتصاب خود و مطابق معمول روزهای گذشته از ساعت ٨.٣۰ صبح در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زند.

بنا بر این گزارش با شروع تجمع کارگران، نماینده ماهشهر به همراه ظریف کار مدیرعامل شرکت در میان کارگران حاضر شدند و ابتدا تلاش کردند به هر طریقی شده کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغیب کنند اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواست هایشان مواجه شدند و در ادامه اعلام کردند اجر ای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری حق کارگران است و این مصوبه قطعا به اجرا در خواهد آمد، آن ها گفتند در طول روزهای گذشته پیگیری های لازم با وزیر نفت در اینباره صورت گرفته و مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه برای اجرا نیاز به تهیه دستورالعل دارد و زمان میبرد. کارگران نیز متقابلا خواهان تضمین کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقیم و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند.

در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمین کتبی اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران هر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشیمی بندر امام شامل: کیمیا- آب نیرو- فراورش- بس کاران و خوارزمی، هر کدام پنج نفر را که مجموعا ۲۵ نماینده کارگر میشود انتخاب کنند و یک کارگروه تشکیل بدهند تا با مدیریت پتروشیمی و مسئولین اداری آن و با حضور نماینده ماهشهر جلسه ای را برای چگونگی پیشبرد خواست کارگران برگزار کنند و تصمیات حاصل این جلسه را کتبا به کارگران ابلاغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پایان دهند و در غیر اینصورت به اعتصاب خود ادامه دهند.

 

بر اساس آخرین گزارشها اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز کارگران نماینده های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولین جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود. بر اساس توافق صورت گرفته و تاکید کارگران، فردا در زمان برگزار ی جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی، آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد تا پس از پایان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابلاغ شود تا در صورت پذیرفته شدن این توافقات از سوی کارگران، آنان به اعتصاب خود پایان دهند و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعلام نقطه نظرات خود به اعتصاب و تجمع خود ادامه دهند تا جلسات دیگری برگزار شود.

 

از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری زمان خواهد برد بنا بر تاکید کارگران و موافقت مدیریت پتروشیمی قرار شده است کارگران پیمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل ۲۵ الی ٣۷ آیتم است برخوردار شوند. برخی از این آیتم ها که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از: پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و برخی امتیازات دیگر از قبیل دوری راه، بعد مسافت و غیره

مدیریت پتروشیمی اعلام کرده است تحقق این امتیازات یک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع پتروشیمی است و خودمان راسا در این مورد اقدام خواهد کرد و نیازی به پروسه زمانی ندارد.

 

بنابر این گزارش در شب نهمین روز اعتصاب قدرتمند کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام پرسنل حراست با گردش در قسمتهای مختلف این مجتمع بویژه در قسمت بسته بندی کارگران را تهدید به گرفتن کارت های ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای رسیدن به مطالبات شان مواجه شدند.

 

بنا بر گزارش دیگری کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی امیرکبیر نیز که دیروزصبح با خانواده های خود در مقابل درب کارخانه تجمع کرده بودند،امروز با انتخاب ۶ نماینده وارد مذاکره با کارفرما شدند. لازم بذکراست این پتروشیمی در سالها قبل از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.

 

حمایت های کارگری

همزمان با ادامه ی اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر، موج حمایت های کارگری از اعتصاب کارگران رو به افزایش است.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با انتشار اطلاعیه ای از اعتصاب کارگران ماه شهر حمایت کرده اند. به گزارش سایت سندیکا در این اطلاعیه آمده است:

 

از خواست بر حق کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت میکنیم

هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجمتع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبه سال ۱٣٨۴هیئت وزیران خواهان برچیده شده شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند و به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

حمایت کارگران فلزکارمکانیک از اعتصاب کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر

کارگران فلزکار مکانیک نیز با انتشار اطلاعیه ی کوتاهی از این اعتصاب حمایت کرده اند:

 

اعتصاب کارگران پتروشیمی امام خمینی، بوعلی، اروند، امیر کبیر، خوزستان ، فجر و شیمیایی رازی مورد حمایت کارگران فلزکار مکانیک است.

خواست این کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکت های پیمان کاری( برده داری نوین) و قراردادهای موقت و سفید امضا و همچنین انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است. ما کارگران فلزکار مکانیک نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این مطالبات اعلام کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بین کارگر و کارفرما میدانیم. امید است این کارگران نیز همچون کارگران سرافراز پتروشیمی تبریز اعتصاب خود را با موفقیت به پایان برسانند.

کارگران فلز کار مکانیک

منبع: 
اخبار روز
بخش: 

افزودن نظر جدید