آقای مهتدی، فقط با ابزار مقدس می توان به اهداف مقدس دست یافت!

روز جمعه، ۱۷ آوریل سال ٢۰۰٩، آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران به همراهی آقای محمدعلی مهرآسا، عضو جبهه ملی ایران و استاندار کردستان در زمان ریاست جمهوری بنی صدر، در برنامه تلویزیون صدای آمریکا، «میز گردی باشما»، شرکت کرده و نقطه نظرات خویش را پیرامون مسئله ملی و استقرار حاکمیت فدرال در ایران توضیح میدادند.
آقای مهتدی در تأئید نظرات خویش، مرتب به تأثیر مثبت حاکمیت منطقه کردستان در تحکیم وحدت عراق فدرال و دستاوردهای آن در عرصه مسائل ملی اشاره می کردند.
صرفنظر از صحت و سقم اظهارات آقای مهتدی پیرامون مسئله ملی و حاکمیت فدرالی در ایران، لازم است آقای مهتدی و حزب تحت رهبری ایشان که خود را یک حزب منطقه ای متعلق به جنبش چپ ایران می دانند، به این مسئله توجه داشته باشند که اولا؛ فدرالیسم و وحدت صوری عراق و حاکمیت اقلیم کردستان قبل از هر چیز محصول اشغال نظامی این کشور، ویران ساختن کامل آن، کشتن یک میلیون و سیصد هزار نفر، زخمی کردن قریب چهار میلیون نفر و از خانه و کاشانه آواره کردن بیش از چهارونیم میلیون نفر مردم این کشور توسط آمریکاست. ثانیا؛ هیچ نیروی جدی چپ، بلحاظ اخلاقی نمی تواند به خود اجازه دهد که از ابزار تبلیغاتی نا مقدس امپریالیسم، بویژه رسانه های امپریالیستی وابسته به دولت آمریکا که در حال حاضر در سه قاره از پنج قاره جهان مستقیما و در دو قاره دیگر بطور پنهانی و توطئه گرانه، درگیر جنگ است و سراسر تاریخ آن سرشار از کشتار، خونریزی، اشغال و غارت اراضی و تجاوز به حقوق همه خلقهای جهان می باشد، برای تبلیغ و بیان مواضع سیاسی خود استفاده کند. بخصوص اگر این را هم در نظر بگیریم که حزب کومله کردستان ایران، از امکانات زیادی برای نشر و توضیح مواضع خود در سایتهای اینترنتی، نشریات چاپی، تلویزیونی و رادیوئی خود و بسیاری دیگر از رسانه های اینترنتی، صوتی و تصویری مترقی برخوردار است.
من بعنوان یک ایرانی غیر کرد که با زبان، فرهنگ، آداب و سنن، روحیات و حقوق مشروع خلق کرد آشنائی کامل دارم و یکی از مدافعان و یاران مبارزان کرد در مبارزه برای احقاق حقوق حقه خلق کرد بوده و هستم، به آقای مهتدی و حزب تحت رهبری ایشان، یک بار دیگر این اصل منطقی و غیر قابل بحث را یادآوری می کنم که؛ هیچ جریان چپ ترقیخواه و دوستدار آزادی خلقها، نمی تواند ظاهر شدن در صفحه تلویزیون صدای آمریکا و تبلیغ نقطه نظرات خود از این رسانه امپریالیستی نحس را خدمت به خلق و میهن بنامد و نباید فراموش کند که، با ابزار غیر مقدس، نمی توان به اهداف مقدس دست یافت. و این پیامی است برای همه نیروهای منتسب به چپ.
بسیار امیدوارم که آقای عبدالله مهتدی و حزب تحت رهبری ایشان به توصیه دوستانه، حسن نیت و همدلی من با خلق کرد، با دیده تردید ننگرند.
به هیوای سه ر که وتنی گه له کانی ئیران!

افزودن نظر جدید