نامه خانم آنجلیکا بر، مسئول هیئت نمایندگی ارتباط با ایران در پارلمان اروپا در پاسخ دعوت به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

از این که مرا به یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در برلین دعوت کردهاید، بسیار سپاسگزارم. من سالهای زیادی است که تحولات در ایران را با علاقمندی بسیار دنبال میکنم. در زمانی که کنگره شما برگزار میشود من در مأموریت در کوسوو و مقدونیه خواهم بود، لذا امکان شرکت در کنگره شما را ندارم و از این بابت بسیار متأسفم. به شما اطمینان میدهم که یکی از اهداف و امیدهای من، زندگی در صلح و آزادی، مطابق استانداردهای بینالمللی و بدور از هرگونه سرکوب و خشونت، برای كشورهای منطقه خاورمیانه است. امیدوارم کنگره شما موفقیت آمیز باشد. بهترین آرزوها را برای شما دارم. با گرمترین درودها آنجلیکا بر عضو پارلمان اروپا

افزودن نظر جدید