سپاسگزاری

درگذشت برادرمان – زنده یاد خسرو کریمی، فرصتی شد تا بار دیگر محبت های ارزشمند همه یاران را به دیده بنشینیم. از همه عزیزانی که در روزهای گذشته چه با حضور در مراسم خاکسپاری، چه با درج آگهی تسلیت در چند رسانه وزین جمعی و یا ابراز همدردی در چندین میلینگ لیست، و چه از طریق تلفن و یا ایمیل لطف کرده و ما و خانواده ما را زیر پوشش مهربانی های خود گرفته اند، صمیمانه سپاسگزار هستیم.

با احترام، بهزاد و فرزاد کریمی و همه سوگ نشینان فقدان برادرمان- خسرو کریمی

بخش: 

افزودن نظر جدید