تسلیت

با تأسف بسیار از خبر درگذشت مادر گرامی همکارمان، رفیق نکوکار، مطلع شدیم. شورای سردبیران نشریه کار-آنلاین این ضایعه تلخ را به رفیق نکوکار و به دیگر اعضای خانواده او تسلیت می گوید و همدردی خود را با آنان ابراز می دارد.

شورای سردبیران نشریه کار-آنلاین

بخش: 

افزودن نظر جدید