ما خواهان لغو محکومیت خانم منصوره بهکیش هستیم!

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خانم منصوره بهکیش فعال حقوق بشر و از حامیان مادران عزادار (پارک لاله) به حکم شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه مادران عزادار” به چهار سال و نیم زندان محکوم شد. خانم منصوره بهکیش ۶ تن از اعضای خانواده خود را در دهه ۶٠ از دست داده است. او در طول سال‌های گذشته همراه با بسیاری دیگر از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی، هر سال در شهریورماه در گورستان خاوران مراسم سالگرد فاجعه ملی ـ کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۶۷ ـ را برگزار می‌کرد، و همواره از طرف وزارت اطلاعات تحت فشار بوده است. این اولین بار نیست که فعالین زن حقوق بشر و مبارزین علیه مجازات اعدام و بازماندگان فاجعه ملی با چنین اتهاماتی مواجه می شوند. ما این اتهامات واهی را مردود شمرده و خواهان لغو محکومیت خانم منصوره بهکیش هستیم. گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ٢٨ فروردین ١٣٩١ (١۶ آئریل ٢٠١٢)

افزودن نظر جدید