پیروزی دانشجویان دانشگاه بابل در بدست آوردن خواسته هایشان لغو ۱۴ حکم انضباطی

دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پس از ۴ هفته از آغاز اعتراضات گسترده شان سرانجام به اکثر خواسته های خود رسیدند.
این دانشجویان در تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذای نامحدود و تحصن زدند. مسئولیت برگزاری این تحصن ها با انجمن اسلامی دانشجویان بود که نزدیک به سه سال است که از هرگونه فعالیتی معلق گردیده ولی از نظر دانشگاه به شکل غیرقانونی به فعالیت های خود ادامه می دهد. خواسته های این دانشجویان عبارت بود از:
١- لغو ۱۷ حکم انضباطی صادر شده برای برگزاری مراسم روز ۱۶ آذر و شکستن پلمپ انجمن اسلامی
۲- رفع تعلیق شورای صنفی
۳- رفع پلمپ انجمن اسلامی
۴- استعفای معاونت فرهنگی دانشجویی دکتر حسن امینی راد
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، ۶ تن از دانشجویان که قریب به ۱۰۸ ساعت اعتصاب غذا کرده بودند با وساطت اساتید به اعتصاب غذای خود پایان دادند و اساتید نیز از آن روز ضمن همراهی با دانشجویان، رییس دانشگاه را تحت فشار قرار دادند تا به خواسته های دانشجویان رسیدگی کند. اما دکتر شکری رییس دانشگاه ضمن مخالفت با خواسته های دانشجویان، در کنفرانس مطبوعاتی که با خبرنگاران جناح اصول گرا مانند خبرگزاری فارس برگزار شده بود شرکت کرد و مطالب تندی را علیه دانشجویان بیان کرد. او دانشجویان را وابسته به آمریکا و مزدور اجنبی خواند و اعلام کرد که برای همه داشجویان معترض پرونده قضایی در دادگاه تشکیل خواهد داد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دکتر شکری پس از این مصاحبه به شدت مورد نکوهش اساتید دانشگاه قرار گرفت. دانشجویان ۱۰ روز بعد از شکستن اعتصاب غذا به علت به نتیجه نرسیدن اساتید مجددا و این بار در کنار دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. سرانجام پس از ۳۴ ساعت اعتصاب غذا دانشگاه بسیاری از خواسته های دانشجویان را به صورت شفاهی پذیرفت.
اما در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت مسئولان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با لغو ۱۲ حکم انضباطی از جمله سه حکم یک ترم ممنوعیت از تحصیل و با تخفیف دادن به دو حکم انضباطی دیگر (یک ترم ممنوعیت از تحصیل با احتساب سنوات به یک ترم ممنوعیت از تحصیل بدون احتساب سنوات) در مجموع ۱۴ حکم انضباطی از ۱۷ حکم صادره را یا لغو کردند یا کاهش دادند. البته کمیته تجدید نظر سه حکم توبیخ کتبی و درج در پرونده را بدون هیچ تخفیفی تایید کرد. همچنین دانشگاه به شورای صنفی اعلام کرده است که هفته آینده می تواند با برگزاری انتخابات مجددا به فعالیت های خود ادامه دهد.
درمورد لغو پلمپ انجمن اسلامی دانشجویان، هیئت نظارت دانشگاه پس از ۳ سال اساسنامه انجمن اسلامی را تایید کرد و قرار است این هفته با تایید صلاحیت هیئت موسس آن به دانشجویان مجوز برگزاری انتخابات قانونی انجمن اسلامی داده شود و این تشکل بعد از سه سال تعلیق مجددا مشغول به فعالیت شود و پلمپ آن باز شود. دانشجویان نیز در مقابل از خواسته استعفای دکتر امینی راد معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه چشم پوشی کردند.
دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل ضمن ابراز خوشحالی از این موفقیت اعلام داشته اند: دانشجویان ثابت کردند که به رغم همه تلاش ها و تهدیدات دولت نهم، وزارت علوم، بسیج و نیروهای امنیتی آخرین سنگر آزادی، دانشگاه، همچنان در اختیار دانشجویان است.
________________________________________
از خبرنامه امیرکبیر-پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر: http://www.autnews.ws

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها