بشریت بزرگشعری از ناظم حکمت با ترجمه فارسی

ترجمه از: 
م. نکوکار

 

Büyük İnsanlık

Büyük insanlık gemide güverte yolcusu

tirende üçüncü mevki

şosede yayan

büyük insanlık.

 

Büyük insanlık sekizinde işe gider

yirmisinde evlenir

kırkında ölür

büyük insanlık.

 

Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter

pirinç de öyle

şeker de öyle

kumaş da öyle

kitap da öyle

büyük insanlıktan başka herkese yeter.

 

Büyük insanlığın toprağında gölge yok

sokağında fener

penceresinde cam

ama umudu var büyük insanlığın

umutsuz yaşanmıyor

 

Taşkent - 07.10.1958

 

بشریت بزرگ

بشریت بزرگ در کشتی مسافر عرشه است

در قطار سرنشین درجه سه

در جاده رهرو پیاده

بشریت بزرگ.

           

بشریت بزرگ در هشت سالگی سر کار می رود

در بیست سالگی ازدواج می کند

در چهل سالگی می میرد

بشریت بزرگ.

 

نان به غیر از بشریت بزرگ به همه می رسد

برنج هم همچنین

شکر هم همچنین

کتاب هم

به غیر از بشریت بزرگ به همه می رسد.

 

بشریت بزرگ بر خاکش سایه ای ندارد

در کوچه اش چراغی نیست

و در پنجره اش شیشه ای

اما بشریت بزرگ امید دارد

بدون امید نتوان زیست.

 

تاشکند، 7 اکتبر 1958

بخش: 

افزودن نظر جدید