" آیا انحلالِ این خانه ی عظیم، نشانه تحول است ...؟"

عزت الله انتظامی در نامهای سرگشاده به مسئولان کشور، از انحلال خانهسینما اظهار تاسف كرد. وی در نامه اش آورده است: من به عنوان یکی از خادمانِ سینمای نجیبِ ایران، به عنوانِ سپید موی این هنرِ شریف و فاخر از فرزندانِ با عقل و خردم انتظار دارم درکنارِ یکدیگر با تعامل و همفکری و دوستی، هنرمندانه و به دور از اختلافِ سلیقههای شخصی، مشکلِ پیش آمده را حل کنند.
به گزارش ایلنا، در نامه انتظامی به مدیران كشور آمده است:
سلام ...
پروردگارا، کمک کن ما یکدیگر را دوست داشته باشیم و به هم رحم کنیم ...
اگر با مدیرانِ خانه سینما اختلاف نظر دارید، اگر به عملکرد مدیری ایراد دارید و بدبختانه تعامل نمیشود ...
چرا خانه ما را ویران میکنید ...
آخر چرا خانه سینما ...؟
خانه سینما متعلق به تک تکِ اعضایِ هنرمند و زحمت کشِ خانه سینماست ...
آیا نمیشود با قانون و مقررات و صبر و حوصله درکنارِ هم، همه باهم مشکلات را حل کنیم ...؟
این خانه از آنِ ماست ...
جامعه اصنافِ سینمای ایران و هزاران نفر که عاشقانه در سینما فعالیت میکنند ...
ما حرمتِ مهمان را داریم، به امیدِ آنکه حرمتِ ما حفظ شود ...
ما ایرانی هستیم ... ایرانی ... الله اکبر ...
همه مشاغل درکشورِما دارای اتحادیه و سندیکا هستند.
وجودِ صنف، نشانِ توجه و پیشرفتِ تحول در جامعه مدنیست ...
آیا انحلالِ این خانه عظیم، نشانِ تحول است ...؟
من به عنوان یکی از خادمانِ سینمای نجیبِ ایران، به عنوانِ سپید موی این هنرِ شریف و فاخر از فرزندانِ با عقل و خردم انتظاردارم درکنارِ یکدیگر با تعامل و همفکری و دوستی، هنرمندانه و به دوراز اختلافِ سلیقههای شخصی، مشکلِ پیش آمده را حل کنند.
بیایید عاقلانه بیاندیشیم، اگر گوشهای از ساختمانِ خانه سینما به علتی احتیاج به تعمیر دارد ...
شما را به خدا قسم، شما را به خدا قسم، همه بنا را خراب و نابود نکنید ...
چه زود ... دیر میشود.
عزت الله انتظامی
هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و نود

منبع: 
جرس

افزودن نظر جدید