"کی مرگ می تواند نام ترا بروید از یاد روزگار"

زندگی مادر بیژن جزنی در بازی حیات و درگذر روزگار چرخید و چرخید تا سرانجام بر طاق مرگ نشیند. هر چند مرگ فنای جسم است، اما آنچه می ماند یاد و خاطره انسان های والائی هم چون مادر بیزن است.

رفیق عالم تاج کلانتری مادر بیژن جزنی، پرچمدار سازمان پر افتخار چریک های فدائی خلق ایران، گرچه در غربت وطن نه چندان زیست که زیبنده و شایسته مقام والای انسانی اش باشد، اما تا هنگام مرگ در شامگاه جمعه بیست و یک بهمن ١٣٩٠ لحظه ای از مردم کوچه و خیابان و راه پرافتخار فرزند مبارزش بیژن غافل نماند. او، مادری مبارز و مقاوم در مقابل بیدادگری های حکام بود و با سرافرازی در نود و سه سالگی در تهران با زندگی وداع کرد.

فقدان رفیق عالم تاج کلانتری را به مردم زحمتکش ایران، یاران و همرزمان بیژن، همسرش میهن، فرزندانش بابک و مازیار و دیگر عزیزان او تسلیت می گوییم.

پیکر زنده یاد رفیق عالم تاج کلانتری روز دوشنبه ٢٤بهمن ١٣٩٠درقطعه هشت، قطعه همجوار بیژن و سایر رهبران فدائی در گورستان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده می شود.

یادش گرامی باد!

مادر لطفی و جمعی از مادران و یاران بیژن- داخل کشور
٢٢ بهمن ١٣٩٠

بخش: 

افزودن نظر جدید