نمایش انتخاباتی مجلس نهم

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوازدهم اسفندماه امسال برگزار می شود. با تحریم این انتخابات از سوی فعالان سیاسی و احزاب مختلف، عملاً انتخابات فرمایشی میان جناح های رنگارنگ رژیم جریان خواهد داشت. از دید مردم ایران نیز، این انتخابات که نه دمکراتیک است و نه حتی بر پایه قواعد و ساختارهای قانون اساسی خود رژیم، نمایشی مضحکی بیش نیست که حتی ارزش بهره برداری از تضادهای میان جناح های حکومتی را نیز ندارد.

نگرانی رهبر رژیم از اصل انتخابات، و بویژه هشدارهای وزیر اطلاعات او در باره انتخابات مجلس، نشان می دهد که سران رژیم نسبت به واکنش های مردم نگرانند و بر این پایه است که گزینش کاندیداهای دور کنونی با وسواس بیشتری انجام گرفته است. با این حال، انتخابات سال جاری مجلس شورای اسلامی، محلی برای تقسیم قدرت میان باندهای حکومتی است که هر کدام بخش هائی از قدرت و ثروت را قبضه کرده اند.

طبق روال همیشه معرکه گیری جمهوری اسلامی قرار است بار دیگر در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شود، و حاکمیت در تلاش این است که از فرصت انتخابات برای بازسازی مشروعیت از دست رفته خودش استفاده کند.

فراموش نکنیم که انتخاباتی آزاد میباشد که هر کس و جریانی سیاسی و اجتماعی با اندیشه و عقیده متفاوت خود در روند انتخابات شرکت و بتواند بدون هیچ مانعی به تبلیغ و ترویج سیاست و برنامههای خود بپردازد، و زمانی عدالت در انتخابات تحقق مییابد که تمامی امکانات شرکت، تبلیغ، نظارت و شمارش آرا برای همه جریانها یکسان باشد، و جریانی خاصی تمامی موارد مذکور را تحت سلطه خود درنیاورد. اما متاسفانه فقدان اصول برشمرده شده در روندهای انتخاباتی که رژیم ایران برگزار مینماید، آنرا به انتخاباتی نمایشی مبدل کرده است.

نزدیک به سه سال از انتخابات سال ۸۸ می گذرد و همچنان آقایان موسوی و کروبی در حصرخانگی بسر می برند. شمار بسیاری از از فعالان سیاسی در زندان هستند، حالا در یک انتخابات دیگر و دوره نهم مجلس باز هم حاکمیت همه را به انتخابات دعوت می کند.اما با توجه به کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و نامه هایی که به انتقاد و شکایت به رهبری فرستاده می شود و اکنون تحریم انتخابات، به نظر می رسد که دیگر نظام مشروعیت خودش را از دست داده است.

اکنون تقریبا تمامی فعالان و احزاب سیاسی داخل و خارج حتی جریان اصلاح طلب، موسوی و کروبی نیز بر “عدم مشارکت” در انتخابات آتی با شرایط کنونی تاکید کرده اند. منتهی رسانه های حکومتی به دروغ ادعا می کنند که برخی منتقدین دولت کنونی نامزد شده و در انتخابات شرکت می کنند تا از این طریق موضع عدم شرکت در انتخابات را مورد تردید قرار دهند و با موضعی هم که توده بزرگی از مردم در مورد انتخابات آتی گرفته اند دیگر برای همه روشن است که این یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی است.

نقطه قوت جنبش اعتراضی مردم ایران این بوده که رسوایی حاکمیت خودکامه جمهوری اسلامی در برپایی انتخابات سرتاسر تقلبی و رفتار به شدت سرکوبگرانه او را در برابر انظار جهانیان قرار داده است. اینک همگان از شرایط انتخابات آتی مجلس آگاهی کامل دارند که بر اساس آن هر روزنه امید برای انتخاباتی آزاد و سالم به کلی مسدود شده است.

در پایان ما گروهی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) و فعالین حقوق بشر در نروژ از مردم ایران خواستاریم تا انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده و از طریق شبکههای اجتماعی و به هر شیوهی ممکن، به طور فشرده در راستای تحریم انتخابات فعالیت کرده و در روز انتخابات در خانههای خود بمانند.

زنده باد خلق قهرمان ایران

افزودن نظر جدید