در تأثر از درگذشت نویسنده نامدار، بانو سیمین دانشور

با درگذشت سیمین دانشور هم جامعه هنری ایران و هم مبارزان دیرین جنبش زنان یکی از پیش کسوتان خود را از دست داد. این فقدان موجی از تأثر را در میان هنرمندان و هنردوستان و نیز کوشندگان برابرحقوقی زن و مرد ایرانی را برانگیخته است. سیمین دانشور نود سال با سرفرازی زیست که نزدیک هفتاد سال از آن را وقف هنر و فرهنگ کرد. او در دوران اولیه حیات روشنفکرانه اش، یکی از جلوه های برجسته ورود زن ایرانی به عرصه فکری ، فرهنگی و اجتماعی کشورمان بود. از ماندگارترین ارزش آفرینی های این بانوی فرهیخته ، ترجمه آثاری از چندین نویسنده بزرگ جهان به زبان فارسی است. وی از این طریق به سهم خود ایفای نقشی درخور، در شناساندن آنان به جامعه روشنفکری ایرانی داشت. خانم دانشور مفتخر به کسب دکترای ادبیات در همان سالهای نخستین صدور چنین عناوین علمی از دانشگاه تهران بود و از آنجا که در زمانه خود در زمره زنان هنرشناس، نویسنده، مترجم و مدافع حرمت قلم شناخته می شد مورد احترام بسیاری بویژه جامعه هنری قرار داشت. گزینش او به عنوان نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران، یکی از افتخارات ماندگار وی است. گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت با ابراز تاسف و تاثر از در گذشت خانم سیمین دانشور، این ضایعه را به همه بازماندگان این بانوی بزرگ ، به تمام عزیزان اهل قلم، فرهنگ و هنر ایرانی، به کانون نویسندگان و هنرمندان چه در داخل و چه در تبعید، به همه آنانی که زمانی را به همکاری و شاگردی او گذراندند و به فعالان جنبش زنان تسلیت می گوید.

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت

افزودن نظر جدید