کنفرانس ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران - بخش سوم

پرسش های حضار و پاسخ های پرویز نویدی، مجید زربخش و بهروز خلیق و اظهار نظر برخی از حاضرين در کنفرانس  

bkhsh_swm_khnfrns_drwrt_shkhl_dhy_tshkhl_bzrg_chp_yrn

افزودن نظر جدید