ما خواهان لغو محکومیت خانم منصوره بهکیش هستیم!

خانم منصوره بهکيش فعال حقوق بشر و از حامیان مادران عزادار (پارک لاله) به حکم شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "اجتماع و تبانی بر عليه امنيت ملی از طريق تشکيل گروه مادران عزادار" به چهار سال و نیم زندان محکوم شد.

خانم منصوره بهکيش ٦ تن از اعضای خانواده خود را در دهه ٦٠ از دست داده است. او در طول سالهای گذشته همراه با بسياری ديگر از اعضای خانوادههای زندانيان سياسی، هر سال در شهريورماه در گورستان خاوران مراسم سالگرد فاجعه ملی ـ کشتار زندانيان سياسی ايران در تابستان ۶۷ ـ را برگزار میکرد، و همواره از طرف وزارت اطلاعات تحت فشار بوده است.

این اولین بار نیست که فعالین زن حقوق بشر و مبارزین علیه مجازات اعدام و بازماندگان فاجعه ملی با چنین اتهاماتی مواجه می شوند. ما این اتهامات واهی را مردود شمرده و خواهان لغو محکوميت خانم منصوره بهکيش هستيم.

 گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٨ فروردين ١٣٩١ (١٦ آئريل ٢٠١٢)

 

افزودن نظر جدید