نامه حمایت به احمدزیدآبادی

نامه حمایتآمیز رئیس سابق پارلمان اروپا به احمدزیدآبادی:
«عمیقاشهامت و استقامت شما را تحسین میکنم»

هانس- گرت پوترینگ پروفسور افتخاری و رئیس سابق پارلمان اروپا و رییس کنونی گروه خاورمیانه در اتحادیه اروپا و رئیس کنونی روابط خارجی بنیاد کنراد ادرنوا شیفنگ آلمان در نامه ای به احمد زیدآبادی زندانی سیاسی نوشته است:

«برای من افتخار بزرگی است که حمایت از پروندۀ شما را به عهده بگیرم»

هانس- گرت پوترینگ پروفسور افتخاری و رئیس سابق پارلمان اروپا و رییس کنونی گروه خاورمیانه در اتحادیه اروپا و رئیس کنونی روابط خارجی بنیاد کنراد آدناوراشیفتونگ آلمان در نامه ای به احمد زیدآبادی زندانی سیاسی با ابراز اینکه «برای من افتخار بزرگی است که حمایت از پروندۀ شما را به عهده بگیرم» نوشته است: «من عمیقا شهامت و استقامتی که شما در مبارزه برای آزادی بیان، اصلاحات، و اجرای قانون در کشورتان نشان داده اید را تحسین می کنم. امیدوارم حمایت من از آرمانهای شما باعث دیده شدن وضعیت ناراحت کننده ای که شما و زندانیان سیاسی دیگر ایران در آن قرار دارید بشود.»

جامعه بین المللی حقوق بشر فرانکوفورت (آلمان) به آقای پوترینگ پیشنهاد کرد که به حمایت و سخن گفتن از وضعیت احمدزیدآبادی بپردازد که با استقبال وی مواجه شد. در ادامه این نامه که نسخهای از آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار داده شده آمده است: «آقای دکتر احمد زیدآبادی، دوست عزیز! عزم شما برای دفاع از عقیدۀ خود به رغم فشار بسیار زیادی که با آن روبرو هستید برای مردم شما الگوی بسیار مهمی است. من شنیدهام که شما در فارسی می گویید که «مکنونات قلبی به زبان راه پیدا میکنند.» من ایمان دارم به یمن تعهدی که شما و سایر مردان و زنان شجاع حس می کنید، این امر مجددا برای ایرانیان تبدیل به یک واقعیت خواهد شد. این به این دلیل است که در انتها، این قدرت نیست که بر عدالت فائق می آید، بلکه این عدالت است که بر قدرت فائق می آید. این باور صمیمانۀ قلبی من است. تعهد شما باعث تغییرات خواهد شد و مردم سراسر جهان را تشویق خواهد کرد تا برای دستیابی به حقوق خویش تلاش کنند و من میخواهم برای این امر از شما تشکر کنم.»

هانس- گرت پوترینگ ادامه داده است: «دکتر زیدآبادی عزیز، من برای شما و خانوادۀ شما ظرف ماههای آتی آرزوی قدرت بسیار زیاد می کنم. امید خود را برای وجود عدالت برای خود و همۀ ایرانیان از دست ندهید. در سراسر جهان مردمی هستند که با شما در این شرایط مشکل احساس نزدیکی می کنند و از آرمانهای شما دفاع می کنند. این سخن ناشنیده نخواهد ماند.»

افزودن نظر جدید