برگزاری مراسم پر شکوه اول ماه مه، روز جهانی کارگران، در برلین

همه ساله با فراخوان اتحادیه ها، سندیکاها و احزاب سیاسی در کشور آلمان، هزاران نفر از کارگران و دیگر شهروندان این کشور دست به تظاهرات اعتراضی و مطالباتی خود می زنند. تدارک این برنامه ها حداقل در دو منطقه در شهر برلین، پایتخت کشور آلمان، بطور معمول از ساعت هفت صبح آغاز و تا بعدازظهر ادامه پیدا می کند. این برنامه ها با برپایی تریبونهای سخنرانی، میزها و چادرهای تبلیغاتی اتحادیه ها و سندیکاها و احزاب سیاسی، نمایشگاه های مختلف برای جلب جوانان، چادرهای سرگرمی برای کودکان و مشارکت گروه های موزیک اجرا می گردد.

امسال هم هزاران نفر، با توجه به تشدید بحران در جوامع سرمایه داری و روند رشد بیکاری، در کشورهای مختلف از جمله در کشور آلمان و شهر برلین دست به تظاهرات اعتراضی و مطالباتی زدند. سازمان ما هم در برلین با تدارک یک چادر و میز تبلیغاتی، چاپ پوسترهای مختلف از کارگران و نماینگان آنها در زندانهای جمهوری اسلامی، تصاویری از کودکان کار، اعلامیه هیئت سیاسی اجرائی سازمان ویژه روز جهانی کارگران، اعلامیه و گزارش تحلیلی رفیق صادق کار گر عضو هیئت سیاسی و مسئول کمیسیون کارگری سازمان و پوسترهای تبریک اول ماه مه سازمان به کارگران ایران و جهان به مناسبت روز جهانی کارگران و ده ها اعلامیه به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی در این مراسم شرکت کرد و دست به تبلیغات زد، که مورد استقبال و توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.

در طول این مراسم از طرف رفقای ما به سوالهای بازدید کنندگان پاسخ های لازم داده می شد.

افزودن نظر جدید