به کمپین جمع آوری امضاء برای حمایت از دختر بچه دوازده ساله ای که مورد تجاوز قرار گرفت بپیوندید!

انجمن زنان شهرستان بانه

 

باز نگری اخبار خشونتهای جنسی در ماههای اخیر شهرستان بانه از جمله تجاوز به دختربچه 12 ساله توسط مردی 44ساله و متاهل، بیش از پیش این ضرورت را برایمان آشکار می سازد که باید سکوت خود را بشکنیم، چون بر این باوریم که امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام جدی مقامات قضایی علیه کسانیست که امنیت جامعه را به مخاطره می افکنند. جامعه ای که تمامی اعضای آن حق دارند به عالیترین مرحله امنیت جسمی، جنسی، روانی و... برسند. از آنجایی که تاثیر چنین اعمال خشونت آمیزی تنها به فرد قربانی محدود نمی گردد و بر افراد دیگر و کل جامعه تا ثیر می گذارد و باعث نهادینه شدن آن در جامعه می گردد، وظیفه خود می دانیم به عنوان شهروندانی که فرزندانمان در همین جامعه زندگی می کنند و نیازمند بستری مناسب و فضایی امن و آرام برای رشد و تعالی هستند، خواستار بر قراری عدالت و رسیدگی هستیم.

فرد متجاوز متاهل بوده و دارای دو فرزند می باشد و با زور، تهدید و ارعاب به دختر بچه 12ساله ای که همسن فرزندان خود می باشد، تجاوز کرده و منجر به باردار شدن او گردیده، و البته بر هیچ کس پوشیده نیست که نتیجه چنین اعمال قبیح و ناپسندی چه پیامدها و عواقب منفی برای دختر و خانواده اش به بار می آورد، و از طرفی دیگر باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی و آزردن روح جمعی می شود. بنابر این ما امضا کنند گان این بیانیه ضمن محکوم نمودن این گونه اعمال شنیع غیر انسانی خواستار حمایت عمومی از دختر بچه ای که بجای اینکه عروسک به دست شبها خود را برای مدرسه صبح آماده کند، به ناحق به مادر تبدیل می شود، بچه ناخواسته ای که دیده به جهان گشوده و حق حیات برای وی قائلیم، از اذهان عمومی و مقامات قضایی می خواهیم در رابطه با اینگونه اعمال منافی عفت عمومی (زنا ی محسنه) بر خورد مسئولانه و جدی بنمایند. و از مسئولین دلسوز آموزش و پرورش انتظار داریم بجای طرد دختر بچه، ایشان را به مدرسه برده و با دادن آگاهی به وی در صدد جبران تالمات روحی برآمده و به همسن و سالان وی آموزش داده تا شاهد تکرار و وقوع چنین جریاناتی نباشیم. پر واضح است که اجرای عدالت باعث جلب اعتماد عمومی نسبت به اجرای قانون و جبران ضایعاتی که از جرایم عمومی متوجه افراد شده است خواهد شد، و از طرفی دیگر هشداری خواهد بود به کلیه کسانیکه احتمال می دهند با ارتکاب بعضی جرایم می توانند به منافعی دست یابند که شاکی خصوصی نداشته باشند. بدین ترتیب آنان متوجه خواهند شد که جامعه آنان را مورد تعقیب قرار داده و به مجازات خواهند رسانید، و این خود پیشگیری از وقوع جرم است.

منبع: 
صفحه فیسبوک "دیوهخانی بانه"

افزودن نظر جدید