به مناسبت هشتاد سالگی محمد تقی برومند (ب. کیوان)

دوست گرانمایه آقای محمد تقی برومند (ب. کیوان)

بدینوسیله هشتادمین سالگرد زادروزتان را صمیمانه شادباش می گوییم. فعالیت های اندیشگی- نظری شما در چند دهه گذشته در راستای گسترش و ژرفش آگاهی اجتماعی و سیاسی در میان ایرانیان و بویژه عدالتخواهان ایرانی که در قالب نوشته ها و ترجمه های پرشمار عرضه شده و فعالیت های اجتماعی شما در عرصه صلح و پیشرفت شایسته توجه و قدردانی است.

رویدادهای کوچک و بزرگ دهه های گذشته میهن مان برغم همه ناملایمات و دشواری ها هیچگاه شما را از مسیری که در دفاع از منافع ملت ایران و حقوق زحمتکشان ایرانی و تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت در پیش گرفته اید، بازنداشته است. آرزومندیم که در هشتمین دهه از عمر پرثمرتان تندرست و همچنان در تداوم راه تان توانمند باشید.

احمد احقری، حمید احمدی، سیامک احمدی، شاهرخ احمدی، محمود اسدی، حسین الهی، وهاب انصاری، آرش برومند، دکتر آیه برومند، امید برومند، بیژن پوربهنام، علی پورنقوی، عیسی پهلوان ، ف. تابان، حبیب تبریزیان، نادر تجدد، فریدون تنکابنی، دکتر امیر توکلی، حسن جعفری، دکتر فردوس جمشیدی ، بهرخ حسین بابایی، محسن حیدریان، بهروز خلیق، دکتر اسماعیل خویی، سبا خویی، برزویه دهگان، حمید رجایی نیا، سیمین رحیمی فر، محمود روغنی، جمیله سراب ثابت، ناصر سراب ثابت، جلال سرفراز ، حجت سلطانی، لطفعلی سمینو ، دکتر ژیلا سیاسی، حسن شمس، طوبی صابری، مجید عبدالرحیم پور، دکتر بهروز عبدالوند، محمد صادق علی اصغری، جهانگیر علیزاده، دکتر حمید عمرانی، مهدی فتاپور، فرهاد فرجاد، مجید فلاح زاده، دکتر جواد کاراندیش، صادق کارگر، رضا کاویانی، حسین کربلایی، بهزاد کریمی، دکتر فریده گلشاهی، توفیق گلی زاده، شکوه محمودزاده، علی مختاری، منوچهر مقصودنیا، هما موسوی (احمدی)، سیامک نوروزی، طاهره نیکو، طهماسب وزیری، انوشه هادزاد.

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها