جشن بزرگ چپ ها در برلین

جشن چپ ها در برلین پایتخت کشور آلمان از بزرگترین گردهمایی های چپ ها در اروپا است که سالها است توسط حزب چپ آلمان تهیه و تدارک دیده می شود.

هر ساله هزاران نفر ازاعضاء احزاب چپ و سندیکاهای کارگری آلمان و کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین، آسیایی و از جمله خاورمیانه در این جشن بزرگ شرکت می کنند، و از نزدیک و در کنار هم به تبادل اخبار و اطلاعات می پردازند، و در مورد اتحاد ها و همکاری های ممکن منطقه ای و بین المللی، علیه جنگ افروزیها و تامین و تحکیم هر چه بیشتر صلح و رفاه بین المللی به گفتگو و تبادل نظر می نشینند.

از طرف روابط بین الملل حزب چپ آلمان، از سازمان ما برای شرکت در این جشن بزرگ بین المللی دعوت بعمل آمده بود و اعضاء روابط بین الملل سازمان در برلین با چاپ بیش از دو هزار برگ اعلامیه تبلیغاتی و تحلیلی به زبان آلمانی و فارسی و چاپ پوسترهای فعالین سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری، زنان، تشکل های کارگری، هنرمندان، روزنامه نگران، سینماگران دربند، فعالانه در این جشن بزرگ چپ ها که در روز های شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۱ (۱۶ و ۱۷ یونی ۲۰۱۲ -بر پا گردیده بود، شرکت کردند.

از طرف فعالین سازمان دو لیست جمع آوری امضاء در مورد لغو مجازات اعدام در ایران و آزادی زندانیان سیاسی ارائه گردید که مورد استقبال مراجعه کنندگان به میز تبلیغاتی سازمان و از جمله مسولین بلند پایه حزب چپ آلمان قرار گرفت. در کنار نشست ها و میز گرد های سیاسی، گروه های موسیقی و رقص از کشورهای مختلف و برنامه های بازی و شادی برای کودکان هم به خوبی تدارک دیده شده بود. در پایان مسئول روابط بین الملل حزب چپ آلمان از حضور سازمان در این جشن اظهار خشنودی کرد، و دو طرف بر ادامه همکاری ها تاکید کردند.          

افزودن نظر جدید