حمله پلیس امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به تجمع فعالین کارگری را محکوم می کنیم!

رژیم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر با حمله وحشیانه به تجمع قانونی فعالین کارگری، ماهیت ضد انسانی و سرکوبگر خود را نشان داد. پلیس امنیتی، ملبّس به لباس شخصی، در روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱، به محل سندیکای "کمیته همآهنگی برای کمک به تشکل های کارگری" که فعالیت های خود را از سال ۱۳۸۴علنی و در چارچوب قانون، انجام داده است، هجوم آورد و همه حاضران در این جلسه را که بالغ بر ۶۰ نفر بودند، بشدت مضروب، مجروح و دستگیر کرد.

روز بعد، جز ۹ نفر از بازداشت شدگان، سایرین آزاد شدند. ۹ تن فعال کارگری که بدون اعلام جرم، در محل نامعلومی بسر می برند عبارتند از: مازیار مهرپور، سعید مرزبان، میترا همایونی، سیروس فتحی، جلیل محمدی، مسعود سلیم پور، ریحانه انصاری، علیرضا عسگری و فرامرز فطرت نژاد.

جمهوری اسلامی ناتوان از اداره دمکراتیک جامعه، همزمان با اجرای سیاست های نادرست بین المللی و ضعف در برابر تحریم های اقتصادی، ایران را در معرض شدیدترین بحران های داخلی و در انزوای جهانی قرار داده است. در حالی که به گفته دبیر کل خانه کارگر، در شرایط بحرانی کنونی، صدها هزار کارگر، بدون امکان استفاده از مزایای دوران بیکاری، از کار بیکار شده اند، مدیران مؤسسات بزرگ خدماتی و تولیدی؛ که عموماً از کارگزاران دولت، سپاه و بسیج می باشند، با عوامفریبی، تمام مشکلات را بر گردن زحمکتشان، انداخته و آنان را در برابر فشارهای گوناگون، از جمله حمله به جلسات قانونی شان قرار داده اند.

مادامی که ایران قرارداد بین المللی رفع تبعیض، و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی تشکل و تجمع مردم را به رسمیت شناخته است، تمام گروه ها و اصناف، حق فعالیت های اجتماعی، صنفی، سیاسی و مشارکت فعال در طرح مشکلات خود و خانواده شان را دارند. بنابراین بدیهی است دستگیری فعالین کارگری و نگه داشتن ۹ تن از آنان در بازداشتگاه های مخفی، نه تنها خلاف تمام قوانین بین المللی است، که بر طبق قوانین رژیم اسلامی نیز جرم محسوب می شود.

کارگران ایران، برای به دست آوردن آزادی تشکل های کارگری و رهائی از بند و زنجیر بخاطر فعالیت های انسانی و حقه خود، نیازمند حمایت و پشتیبانی مردم و بویژه تمام کارگران در سندیکاهای کارگری جهان می باشند. ما از همه تشکل های کارگری، نهاد های مدافع آزادی و حقوق بشر ، سازمان ها، احزاب و انسان های آزادی خواه دعوت می کنیم با اعتراض به این سرکوب ها، از حقوق کارگران حمایت کنند.

اگر به عنوان یک نهاد میخواهید از این حرکت پشتیبانی کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید:

free.iran.for.all.iranians@gmail.com

 

پشتیبانان

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / آمریکای شمالی

اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران – تورنتو

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / شیکاگو

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / لوس آنجلس

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / نیویورک

انجمن حقوق بشر و دموکراسی ـ هامبورگ

بنیاد اسماعیل خویی

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران / اتریش

جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد

جامعه حقوق بشر ایران درفلوریدا ـ اورلندو فلوریدا

جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران / اتریش

جنبش سبز لندن / لندن

جنبش سبز کاردیف

خانه همبستگی مهر / کلن

شبکه همبستگی ایرانیان فرزنو ـ کالیفرنیا

شبکه همبستگی ملی ایرانیان (کالیفرنیا)

فدراسیون اروپرس

کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس

 

The Islamic Republic Attacks Labor Activists Once Again

On Friday the 26th of Khordad 1391 plain clothes secret police of the Islamic Republic attacked a gathering of the Labor Organization Assistance Committee which has been legally working within the requirements of the law since 1384. All of the attendees, over 60 individuals, were beaten, injured and arrested. This is while all of the activities of this organization and labor unions have been public and the Islamic Republic released all of them other than nine individuals named Mazyar Mehrpour, Saeed Marzban, Mitra Homayouni, Sirous Fathi, Jalil Mohammadi, Massoud Salimpour, Reyhaneh Ansari, Alireza Asgari and Faramarz Fetradnejad which have been incarcerated at an unknown location without any formal charges.

In a time where the inability of the Islamic Republic to democratically manage society has let to serious national crises and ill conceived international policies has let to isolation and economic sanctions, the management of large industrial companies which are mostly owned by the government or the revolutionary guard have forced all of their shortcomings on defenseless workers and laid off hundreds of thousands.

The Islamic Republic must release all those who have been arrested because of their activities to help create social or labor organizations and honor the provisions of the Universal Declaration of Human Rights. Workers have the right to organize to defend their rights.

Iranian workers need the strong support of international labor organizations. With strong support it is possible to gain the freedom of jailed labor activists.

Solidarity to Defend Human Rights in Iran

Juny 25, 2012

To add your organization please email to free.iran.for.all.iranains@gmail.com

 

Supporters;

Union for the Advancement of Secular Democracy in Iran/ North America

Union for the Advancement of Secular Democracy in Iran/ Toronto, Canada

Union for the Advancement of Secular Democracy in Iran/Chicago, USA

Union for the Advancement of Secular Democracy in Iran/Los Angeles, USA

Union for the Advancement of Secular Democracy in Iran/New York, USA

Society for Human Rights and Democracy/ Homburg

Esmail Khoi Foundation

The Committee for Defense of Human Rights in Iran/Austria

Community support for the rights of all Iranians/Austria

Society to Defend Human Rights and Democracy in Iran/Sweden

Collective Union Mehr/Colon

Network for Iranian Solidarity Frezno/ California, USA

Network for Iranian Public Solidarity/ California, USA

Federation Iropres

Independent Committee Against Suppression of Iranian Public

London Green Movement/ London, England

Cardiff Green Movement/

Florida for Human Rights in Iran, Florida, USA

بخش: 

افزودن نظر جدید