پیام به کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در هلند

روز یکشنبه ۲۲ ژوییه ۲۰۱۲  از طرف حزب دمکرات کردستان ایران واحد هلند، مجلس گردهمایی بمناسبت گرامیداشت دکتر قاسملو و همرزمانش، و نیزحمایت از کوشنده حقوق بشر، زندانی سیاسی، محمد صدیق کبودوند در شهر المیره – هلند  برگزار گردید. تنوع و گستردگی نمایندگان احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی و احزاب کردستانی از کشورهای ایران، عراق و سوریه، قابل توجه و چشمگیر بود . سیامک کلهرنماینده و مسئول روابط عمومی تشکیلات هلند با تقدیم دسته گلی، پیام فداییان خلق ایران اکثریت – هلند را به اطلاع شرکت کنندگان رساند، و در ادامه طی سخنانی، ازسه رهبر تاثیر گزار در جنبش کردستان، زنده یادان قاضی محمد، دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی که تصاویر آنها جلوه خاصی به مجلس داده بود، یاد کرد و با تاکید بر نقش بی بدیل دکتر قاسملو در سمت گیری درست مبارزه و باور او به راه حل مسالمت آمیز درمبارزات کردستان، نو اندیشی، قابلیتهای مدیریتی و آرزوهایش برای کردستانی آزاد در ایرانی دمکراتیک و فدرال سخن گفت؛ رفیق کلهر در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با زندانیان سیاسی و بویژه حمایت از کبودوند، از نمایندگان احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی خواست که اقدام مشترکی را دراین ارتباط سازمان دهند که مورد استقبال قرار گرفت. سیامک کلهر درپایان سخنانش، نمایندگان جبهه میهنی کردستان عراق و حزب دمکرات کردستان عراق را مخاطب قرار داد و از آنها تقاضا کرد که ازطریق حکومت اقلیم کردستان و زیر فشار قراردادن جمهوری اسلامی، برای آزادی زندان سیاسی کرد از جمله کبودوند، زینب جلالیان و شیرکوه معارفی بکوشند.
پس از پایان جلسه و درگفتگویی کوتاه بین نمایندگان سازمان فداییان خلق – اکثریت ، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب توده ایران و جبهه ملی ایران – واحد اروپا، برای حمایت از زندانیان سیاسی و دفاع از کبودوند  تصمیمات مشترکی اتخاذ شد.
 پیام سازمان فداییان خلق ایران اکثریت – هلند
 به 
کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در هلند 
 دوستان گرامی
با درودهای رفیقانه و گرامیداشت  یاد و خاطره زنده یاد دکتر قاسملو و همرزمانش، تصمیم  درست شما در فرارویاندن این  گردهمایی به «روز دفاع از زندانیان سیاسی» و مشخصا حمایت از کوشنده صدیق حقوق بشر، محمد صدیق کبودوند را ارج می نهیم و آنرا تصمیمی مبتکرانه و خردمندانه میدانیم.
 به باور ما پس از گذشت ۲۳ سال از ترور ناجوانمردانه دکتر قاسملو و یارانش بدست آدمکشان جمهوری اسلامی، همچنان نام دکتر قاسملو برای هر کوشنده راه آزادی و د مکراسی یاد آور وجود رهبری فرهیخته ، سیاست مداری کارآزموده و اندیشه ورزی واقع بین در مبارزات کردستان  میباشد.
این جایگاه ویژه محصول تلاش همه عمر دکتر قاسملو برای استقرار دمکراسی در ایران وتحقق خودمختاری در کردستان میباشد. او با تلاش و کوشش مستمر و درایتی ویژه این شعار را در جنبش کردستان نهادینه کرد تا چون مشعلی روشن راهنمایی عمل همه مبارزان کردستان گردد. جایگاه دکتر قاسملو در مبارزات کردستان و کوشش او برای پیوند این مبارزه با مبارزه سراسری ایران در راه آزادی و دمکراسی، او را به نماد صادق کردی ایرانی و ایرانی کرد، مبدل کرد. تلاش های این رهبر فرهیخته و هوشمند درهمه جهات و از جمله در رهجویی های واپسین وی در جستن راهی برای کاستن از درد و رنج مردم تحت سرکوب از طریق مذاکره، جملگی دلیلی هستند بر احساس مسئولیت والای او در قبال سرنوشت مردم اش.
آدم کشان جمهوری اسلامی با آگاهی ازاین نقش و موقعیت ویژه وی بود که آنی ازپای ننشستند تا آنکه ناجوانمردانه جنایت وین را رقم زدند.
ما یاد و خاطره مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی و دمکراسی ، دکتر عبدالرحمن قاسملو و همرزمانش را گرامی داشته و تلاش هرچه گسترده تر همه نیروهای ترقیخواه میهن در دادخواهی این جنایت را وظیفه ای ملی میدانیم.
دوستان گرامی
 ما ضمن استقبال از حرکت بجای شما در حمایت از زندانیان سیاسی و مشخصا کبودوند عزیز آماده ایم تا درهمین گردهمایی، همه کوشش خود را بکار گرفته و توجه نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، پارلمان اروپا، پارلمان هلند … را به مسئله زندانیان سیاسی  جلب کرده و از آنها بخواهیم که جمهوری اسلامی را به خاطر نقض آشکار حقوق بشر و رسیدگی به خواست انسانی کبودوند برای دیدار با فرزندش به شکل خاص و آزادی زندانیان سیاسی بطور عام، تحت فشار قرار دهند.
با احترامات رفیقانه
سازمان فداییان خلق ایران اکثریت – هلند
اول مرداد ماه سال ۱۳۹۱ شمسی برابر با
۲۲ ژوئیه سال ۲۰۱۲

افزودن نظر جدید