مقابله با کودتا !

آنگونه که از اخبار گوناگون درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر می آید، رزیم ولایت فقیه مطلقه به رهبری خامنه ای و دولت مزدور اوبه سرکردگی احمدی نژاد، دست به کودتای کامل و غلنی بر علیه رای مردم زده اند . حسین مو سوی با اشاره به تخلفات آشکار ، شعبده بازی و خیانت به آرای مردم قول « افشای رازهای پشت سراین روند پر مخاطره » را داده است. او آشکار می گویدکه: « تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد». کروبی هم بنوبه خود اعلام کرده است که :« بدیهی است که نتایج و نهاد بر آمده از چنین شمارش آرایی فاقد مشروعیت است و مورد قبول اینجانب نیست».
نیروهای سرکوبگرساعتها قبل از اعلام نتایج انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ نمایش « اقتدار» را شروع کردند و در ادامه و اکنون حکومت نظامی اعلام نشده را اعمال می کنند. حکومت ولایت مطلقه فقیه بخوبی آگاه بود که مردم خیانت به آرای خود را نپذیرفته و در مفابل آن مقاومت خواهند کرد.تطاهرات خود جوش در سراسر ایران بیانگر مقابله با این دستبرد بزرگ به آرای مردم است. در تظاهرات روز شنبه در میدان ونک هزاران نفر با فریاد : مرگ بر دیکتاتورإ حکومت کودتا استعفا- استعفا، نفرت خود را به استبداد ولایت فقیه نشان دادند. بر طبق اخبار رسیده نیروهای سربکوبگر با حمله به تظاهرات کنندگان در مناطق مختلف عده زیادی را مجروح کرده اند.
بیسج نیروهای نظامی و انتظامی ، بستن سایتها و دیگر امکانات خبررسانی مستقل، حکایت از آمادگی قبلی برای اجرای یک کودتای کامل علیه نیروهای مترقی و خواهان تغییردر ایران بود. ساعتها و روزهایی که در پیش است در تعیین سمتگیری تاریخی ایران نقش مهمی ایفا خواهند کرد. باید نسبت به این امر هوشیار بود که همه بهانه ها برای سرکوب نیروهای معترض کاملا تدارک دیده شده است. هشدار ولی فقیه منفور به « تحریکات بدخواهانه» دست نیروهای سرکوبگر رژیم را برای سرکوب وسیع و همه جانبه باز گذاشته است. تنها راه مقابله با این تدارک سرکوب، اتحادهمه نیروهای ملی ، مترقی و انقلابی است. فوری ترین وطیفه تامین گردش اطلاعات صحیح در بین مردم و نیروهای مترقی است. بازتاب مقاومت مردم در مقابل این دستبرد بزرگ برای افکار بین المللی وخواست عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات رژیم در جهان از وظایف فوری حنبش ترقی خواهی ایرانیان است. تامین آزادی و امنیت وتحت فشار نبودن میر حسین موسوی در این لحطات از اهمیت اسا سی برخوردار است. او باید در کمال آزادی بتواند « رازهای پشت سر این روند پرمخاطره » را افشا کند. طبعا انتظار از وی و کروبی برای مقابله با کودتا باید همراه باورود همه نیروهای مردمی به صحنه باشد.
اولین گام مبارزه با کودتا باید بر اساس اعمال آزادی تشکیل گردهمایی ، تظاهرات و همه اشکال ارتباطات بین مردم باشد. در جریان انتخابات نوعی از سازماندهی در بین نیروهای مردمی شکل گرفته بود. باید این سازماندهی را حفط وتعمیق کرد. کودتاگران با داشتن همه امکانات و نیروهای سرکوبگر بر گیجی ، بهت زدگی و انفعال نیروهای مردمی حساب بازکرده اند . سلاح برنده ما در مقابل آنها ابتکار عمل، شجاعت و اتحاد است إ

23خرداد1388

افزودن نظر جدید