پیام تسليت به مناسبت درگذشت رفیق مریم عمیدی

اطلاع پيدا کرديم که رفيق مريم عميدی پس از یک دوره بیماری در ۱۰ مرداد ۱٣۹۱ از ميان ما رفت. او سال ها در صفوف سازمان برای آرمان های انسانی رزميده و چهار سال از عمر خود را در اسارتگاه های جمهوری اسلامی گذرانده است. او معلم اخراجی و نويسنده بود و مجموعه داستان هائی از او بنام های روزنامه، دگردیسی، کوچه آشتی کنان و سال های خاکستری مانده است.

شورای مرکزی سازمان درگذشت مريم عميدی را به خانواده و دوستان او تسليت می گويد و آرزوی صبر و بردباری برای آن ها دارد.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٤ شهريور ١٣٩١ (٢٥ اوت ٢٠١٢)

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید